3. oktober 2022
Tekststørrelse
Kontrast
Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Limet som forsvant

Høflighet er av de små hverdagslige tingene som limer folk sammen i samfunn. Men med automatiske dører på T-banen er høflighetsgesten med å holde døren åpen for andre blitt overflødig. En liten limstift er blitt fjernet.

 

velferdkommentaren-3-2016

Velferdkommentaren:

Ny modell – samme velferd

Skal velferdsstaten bevares må den norske modellen endres. Hovedregelen burde være at man sikres inntekt gjennom tilpasset arbeid, ikke kun gjennom passive ytelser, skriver økonom og senirforsker Simen Markussen.

KAN ØKE INTERESSEN: «Koding kan bidra til større interesse og forståelse for anvendelsen av matematikk», skriver Solveig Osborg Ose i denne Velferdkommentaren.

Grunnskolen er bakpå

Dagens frafallsrater fra videregående opplæring har vært relativt konstante siden 1994. Svake grunnskolekarakterer er en viktig årsak til frafall. Flere må få oppleve skolemestring for å redusere frafallet. En mer spennende og variert grunnskole er helt nødvendig.

GODE ARBEIDSFELLESSKAP: «Et inkluderende arbeidsliv kan bare skapes av bedrifter som er gode arbeidsfellesskap, hvor alle anerkjennes for det bidrag de er i stand til å yte», skriver Kåre Hagen i denne Velferdkommentaren.

Landbruk, dugnad og A-en i NAV

A-en i NAV er blitt borte, sa statsråd Robert Eriksson og ga NAV-direktøren sparken. A-en i NAV må gjenreises, sier Høyres velferdspolitiske talsmann Stefan Heggelund. Kraftfull retorikk selvfølgelig. Men begge snakker som om A-en var der før. Er den virkelig blitt borte nå nylig?

ORD OG TANKER: «Før vi vet ordet av det er ordene kommet så langt fra tanken at vi ikke lenger vet hva vi tenker», skriver Ada I. Engebrigtsen i denne Velferdkommentaren.

Språk og avmakt:

Fra terror via Tore på sporet til forskning

Fra terror i Paris via Tore på sporet til velferdsforskning gripes det til språklige klisjeer. De kan virke beroligende, men kan også være farlige: Klisjeer forenkler virkeligheten og former den slik at den kan være vanskeligere å forstå.

MÅ SAMARBEIDE: «NAV må samarbeide med arbeidsgivere som er villige til å inkludere de som ikke lar seg formidle gjennom de vanlige kanalene», skriver seniorforsker Solveig Osborg Ose i denne Velferdkommentaren.

NAVs arbeidslivssenter bør bestå

Vågeng-utvalget vil overføre arbeidslivssentrene i NAV til de lokale NAV-kontorene. Men da risikerer man at kunnskapen som finnes i sentrene i dag, utvannes og svekkes. NAV trenger arbeidslivsentrene som sterke og tydelige spesialiserte regionale ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv.

FORSVINNER UT: «Mange av dem som forsvinner ut av arbeidslivet i en periode med høy arbeidsledighet, kommer aldri tilbake i jobb igjen», påpeker seniorforsker Knut Røed i denne Velferdkommentaren.

Høyere arbeidsledighet – et nødvendig onde?

Nå øker arbeidsledigheten også i Norge. Dagens økonomiske politikk ser ut til å ha som utgangspunkt at dette er noe vi må leve med for å sikre nødvendig omstilling av norsk næringsliv. Men må vi egentlig det?

PENGER OG LYKKE: «Alle – eller de aller fleste – blir lykkeligere av å gå fra liten inntekt til en høyere inntekt. Men så på et visst høyt nivå på inntekt blir denne sammenhengen borte», skriver Kåre Hagen i denne Velferdkommentaren.

Indikatorer for velferd

Om politikerne spør oss levekårsforskere om Norge er blitt et bedre land å bo i det siste ti-året, har vi ingen tradisjon eller metodikk for å gi et svar. Men hvis vi økte våre bestrebelser på å sette sammen alle de innsikter som finnes til et samlet bilde, ville vi bli oppfattet som mer relevante.

PROBLEMATISK: «Dersom du har et dårlig forhold til sjefen din, vil du kanskje se på det som en betydelig inngripen at NAV tar kontakt ‘bak din rygg’», skriver Solveig Osborg Ose i denne Velferdkommentaren.

Strengere oppfølging av aktivitetskrav fordrer varsomhet

NAV forsterker nå aktivitetskontrollen ved 8-ukers sykmelding for å redusere unødvendig sykefravær. Det er bra, men NAV må være godt forberedt på de ulike situasjonene som vil oppstå. Om ikke, kan det gå galt.

INNKALLINGSEFFEKT: Brevet med innkalling til dialogmøte ser i seg selv ut til å ha en effekt, slik at arbeidet i en del tilfeller blir gjenopptatt allerede før møtet etter planen skulle vært avholdt, påpeker forsker Knut Røed i denne Velferdkommentaren.

Hvorfor virker dialogmøtene?

Dialogmøter arrangert av NAV ser ut til å hjelpe sykmeldte arbeidstakere tilbake i arbeid. Kanskje trenger både arbeidstakere og arbeidsgivere en liten dytt for å bryte ut av et fastlåst «utsettelses-mønster»?

Levert av CustomPublish AS