29. januar 2023
Tekststørrelse
Kontrast
FORNØYD: – Stortingsmeldingen gir oss den retningen og den fleksibiliteten vi trenger for å lykkes med vårt samfunnsoppdrag, sa arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng da Nav-meldingen ble lagt fram.
Foto: Werner Juvik

FORNØYD: – Stortingsmeldingen gir oss den retningen og den fleksibiliteten vi trenger for å lykkes med vårt samfunnsoppdrag, sa arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng da Nav-meldingen ble lagt fram.

Stortingsmelding om Nav:

Vågeng får det som hun vil

Nav bør gjøre mer av den arbeidsrettede oppfølgingen selv, framfor å sette ut oppgavene til andre, sa Nav-sjef Sigrun Vågeng til Velferd tidligere i år. Nå har regjeringen bestemt at hun skal få gjøre som hun ønsker.

– Jeg vil i større grad ha Nav ut av kontorene og inn på arbeidsplassene, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun la fram en stortingsmeldingen «Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet».

Meldingen staker ut en ny kurs for Nav, og handler om hvordan Nav kan bli bedre på å nå sitt hovedmål: flere i arbeid og færre på trygd.

Et sentralt budskap fra regjeringen er at Nav skal få større frihet til å velge hvordan innsatsen for å få folk ut i jobb skal organiseres.

Kritikk av detaljstyring

«I dag er Nav for rigid, toppstyrt og regelstyrt på mange områder», fastslo arbeids- og sosialministeren da hun presenterte Nav-meldingen.

Meldingen inneholder en solid dose kritikk av dagens styringssystem, der Nav må forholde seg til detaljerte krav om å gjennomføre et bestemt antall tiltaksplasser innenfor en gitt bevilgning.

Ifølge meldingen framstår systemet som «rigid og lite fleksibelt», med større vekt på hvor mange tiltaksplasser som gjennomføres til hvilke priser enn på resultatene av innsatsen.

Slik detaljstyring vil regjeringen avskaffe.

«Arbeids- og velferdsetaten skal få økt fleksibilitet for selv å kunne velge om avklarings- og oppfølgingstjenester skal kjøpes av eksterne tiltaksarrangører eller foregå i egenregi», fastslår Nav-meldingen.

Forsøksprosjekt

Tidligere i år hadde Velferd en reportasje fra Nav Heimdal, som deltar i et forsøk der fem Nav-kontorer selv gjør oppgaver som tidligere ble satt ut til arbeidsmarkedsbedrifter.

– Nav Heimdal er et supert eksempel. Der ser vi at vi ved hjelp av egen kompetanse klarer å få flere i arbeid enn om man satte ut jobben, sa Vågeng til Velferd den gangen.

Regjeringen er også fornøyd med erfaringene fra forsøksprosjektet og konstaterer at det har ført til mer kontakt og tettere samhandling mellom Nav-ansatte og arbeidsgivere.

Forsøkskontorene gir en oppfølging som er bedre tilpasset arbeidssøkernes behov enn det som gjøres ved andre Nav-kontorer, fastslår Nav-meldingen.

Positive Nav-ansatte

Stortingsmeldingen om Nav har gjennomgående fått god mottakelse. Det gjelder blant i organisasjonene som organiserer Nav-ansatte. Både NTL, Akademikerne og Parat er glade for at Nav skal få økt handlefrihet.

– Det blir mindre tellekanter og mer vurdering av effekten av det som blir gjort og kvaliteten på arbeidet, sa leder sa Hanne Nordhaug i NTL Nav til frifagbevegelse.no da meldingen ble lagt fram.

NTL Nav organiserer om 6 000 Nav-ansatte og har vært en pådriver for at Nav selv skal ta mer av oppfølgingen som trengs for å få folk ut i arbeid.

Kritikk fra attføringsbransjen

I attføringsbransjen er det ikke like stor begeistring for at regjeringen vil la Nav gjøre mer av den arbeidsrettede oppfølgingen. Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering (tidligere Attføringsbedriftene), som organiserer mange av virksomhetene som leverer arbeidsrettede tjenester til Nav, er ikke nådig i sin kritikk.

– Jeg kan ikke se dette på annen måte enn at her bygger den blå-blå regjeringen opp et system med stadig flere byråkrater, sa direktør Johan Martin Leikvoll i Arbeid & Inkludering da Nav-meldingen ble lagt fram.

Leikvoll la til at «manglende kompetanse og mye makt til Nav-kontorene kan i verste fall bli en farlig cocktail både for arbeidssøkerne og næringslivet».

Regjeringens Nav-melding skal nå behandles i Stortinget. Det vil trolig skje i løpet av høsten.

Denne artikkelen står på trykk i Magasinet Velferd 4-2016. Klikk her for digital utgave av Velferd.

blog comments powered by Disqus

Bestill abonnement på Velferd      Kjøp elektronisk utgave
| Mer
Levert av CustomPublish AS