4. oktober 2022
Tekststørrelse
Kontrast
STOR INTERESSE: Studentene har vist stor interesse for å arbeide som frivillige for Den Uavhengige Sosialrådgivningen, forteller studentassistent Vegard Fiskaa Isebakke og studieveileder Lise Cecilie Kleppe ved Institutt for sosialfag på Høgskolen i Oslo og Akershus.
Øivind Fjeldstad

STOR INTERESSE: Studentene har vist stor interesse for å arbeide som frivillige for Den Uavhengige Sosialrådgivningen, forteller studentassistent Vegard Fiskaa Isebakke og studieveileder Lise Cecilie Kleppe ved Institutt for sosialfag på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fra ord til handling:

Studenter lærer gjennom å veilede

Studenter i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus har startet en uavhengig sosialrådgivning for folk i Oslo-området. – Mange henvendelser gjelder spørsmål knyttet til Nav, forteller studentassistent Vegard Fiskaa Isebakke.

○ Hva er bakgrunnen for at dere har opprettet Den Uavhengige Sosialrådgivningen (DUS), Vegard Fiskaa Isebakke?

– Institutt for sosialfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus ønsket å etablere en øvingsavdeling der sosionomstudenter får bryne seg på utfordringer gjennom å hjelpe byens borgere. Vi var fire studenter som ble spurt om vi ville ha praksis ved tiltaket. Vi begynte å jobbe med det i høst, og nå har vi rekruttert 19 sosionomstudenter som frivillige.

○ Hva er hovedformålet med tiltaket?

– Det er todelt: Gjennom Den Uavhengige Sosialrådgivningen får sosionomstudenter praktisk erfaring fra den virkeligheten man senere skal ut og jobbe i. Samtidig får folk i Oslo og Akershus veiledning og hjelp til å håndtere problemer de står overfor. Målet er å etablere dette som et permanent tilbud som skal få en rolle i læringsløpet til studentene. Vi ønsker å ha både studenter på frivillig basis, i praksis og i prosjekt ved DUS. I vår skal fire studenter ha sin praksisperiode i DUS.

○ Hvordan foregår arbeidet?

– Studentene som jobber som frivillige, er organisert i ulike vaktteam, og vi har telefontid hver tirsdag og torsdag kl. 17-19. Folk kan få veiledning over telefon eller de kan avtale tid for personlige møter. Vi arbeider med støtte fra erfarne fagfolk på HiOA.

○ Hva slags henvendelser har dere fått?

– Mange kontakter oss om tematikk knyttet til Nav. En del ønsker å vite mer om sine rettigheter og få råd utover det de har fått i det offentlige hjelpeapparatet. Noen har vært i kontakt med Juss-Buss og er blitt henvist videre til oss fordi sakene handler om noe annet og mer enn juss.

○ Hva slags hjelp kan dere gi?

– Vi tilbyr sorteringssamtaler. Folk får hjelp til å sortere tankene, til å finne ut hva de trenger hjelp til og hvor de kan ta tak så de kan komme seg videre. Vi opplever at mange blir mer bevisste på sine egne rettigheter og muligheter.

○ Kan dere gi folk praktisk hjelp i møte med det offentlige velferdsapparatet?

– Vi kan for eksempel sette oss ned og hjelpe folk med å fylle ut søknader hvis de trenger det. Men det viktigste er å styrke folks egen evne til selv å ta tak i oppgavene.

○ Hva slags tilbakemeldinger får dere?

– Vi opplever at klientene er fornøyd, at de opplever å bli møtt med tillit og bli lyttet til. Mange synes det er bra med en tjeneste som kan gi helt uavhengig veiledning. Vår erfaring er at det er behov for en slik tjeneste.

Nettstedet til Den Uavhengige Sosialrådgivningen finner du her: www.oslodus.net

Denne saken stod på trykk i Magasinet Velferd 2-2016. Klikk her for digital utgave av Velferd.

blog comments powered by Disqus

Bestill abonnement på Velferd      Kjøp elektronisk utgave
| Mer
Levert av CustomPublish AS