3. oktober 2022
Tekststørrelse
Kontrast
ETTERSPURTE SENIORER: Godt voksne ledere med lang erfaring er attraktive når bedrifter har behov for ledervikarer. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

ETTERSPURTE SENIORER: Godt voksne ledere med lang erfaring er attraktive når bedrifter har behov for ledervikarer. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Leier ut ledervikarer:

Stor etterspørsel etter erfarne seniorer

Høy alder er ingen hemsko for en leder. Snarere tvert om. Det mener Sverre Holen, som i 15 år har leid ut erfarne og godt voksne ledere under mottoet: Skal du ha ting gjort effektivt – gå til dem som har gjort det før.

Noen ganger må man gå over bekken etter vann. Eller krysse Atlanteren for å få forløst gode ideer. Sverre Holen satt på Cuba, da det løsnet for ham.

Egentlig var han kommet for å skrive bok. Men det gikk trådt. I stedet våknet gründeren i den erfarne næringslivslederen, og han ble sittende og pønske på en forretningsidé han hadde hatt en stund: Hva med å tilby akutt lederhjelp til bedrifter som trenger lederkompetanse for en kortere periode? Ledervikarer med erfaring som kan steppe inn ved langtidssykemelding blant nøkkelpersonell, når bedriften trenger tid til å ansette en ny leder eller er i beit for en mellom- eller toppleder til et avgrenset prosjekt?

Det ble aldri noen bok på Sverre Holen. I stedet førte Cuba-oppholdet i 2001 til etableringen av InterimLeder AS, som siden da har leid ut flere hundre ledere på midlertidig basis til private og offentlige virksomheter.

For seniorer med lang og bred ledererfaring har InterimLeder blitt en viktig inngangsport til et arbeidsliv som ofte ser ut til å foretrekke yngre medarbeidere.

Erfarne ledere

– De vi leier ut, er ledere som på kort varsel kan gå inn i en bedrift og gjøre tunge og krevende jobber, som for eksempel snuoperasjoner eller omfattende endringsprosesser, forteller Sverre Holen.

Oppdragene varierer fra et par måneder til opp mot to år. Noen ganger ender engasjementet med fast ansettelse.

Snittalderen på interimlederne er 55 år. Den yngste er 45 år, den eldste har fylt 70.

– Alle har lang erfaring og har løst tilsvarende oppgaver før. Og de har oppnådd resultater. Det er helt avgjørende.

Stabile og innsatsvillige

Sverre Holen er opptatt av at erfarne seniorers ressurser og kompetanse må brukes mer.

«Eldre arbeidstakere representerer en verdifull kompetanse bygget opp over tid», skriver han på bloggen sin under tittelen «Eldre ledere – en kjemperessurs som ikke blir brukt?».

Alder er en dårlig indikator på arbeidsprestasjoner, mener Holen. Han trekker fram studier som viser at arbeidstakere mellom 50 og 67 år har mindre sykefravær enn de som er yngre. Hans erfaring er at innsats, dynamikk og arbeidskapasitet har lite med fysisk alder å gjøre.

– Tvert imot: Eldre er oftest både mer stabile, lojale og innsatsvillige, sier Holen.

Imponerende cv-er til ingen nytte

InterimLeder har i dag en stall på over 1 400 toppledere, mellomledere og prosjektledere, og en kundedatabase med om lag 3 500 virksomheter. Alle de registrerte interimlederne har minst ti års ledererfaring, og det må være fra flere steder. Mange av dem har 15-20 år bak seg som ledere.

De fleste seniorene som melder seg klare for oppdrag hos InterimLeder, er uten jobb.

– Noen er arbeidsledige på grunn av oppsigelser ved nedbemanning. Andre har sluttet selv, men etter en tid funnet ut at de ønsker arbeid likevel, sier Holen.

Mange av dem har søkt jobber uten en gang å komme til intervju, selv om de har imponerende merittlister.

– Årsaken er alderen. Det er vanskelig å forstå, og det er en skandale at alder er et kriterium i Norge. Jeg vet at de lederne vi leier ut gjør en utmerket jobb, og at de har meget fornøyde kunder.

Nye tider – eldre ledere

Sverre Holen opplever økende etterspørsel fra både private og offentlige virksomheter for innleie av midlertidig lederkompetanse, og han registrerer at seniorene er ettertraktet arbeidskraft.

Årsaken er at de gode tidene er forbi, tror han. Tider da alle piler pekte oppover og lederne ikke trengte å tenke på kutt og sparing, er snudd til tider med usikkerhet og nedskjæringer.

– Når vi ser at endringer og omstillinger skjer fortere og fortere, trenger vi ledere som har vært med på slikt før og som har kompetanse i å gjennomføre snuoperasjoner. Dette finner vi først og fremst blant dem med lang erfaring, hos de eldre lederne.

Interessen for å leie inn ledere på midlertidig basis kan også skyldes at det er mindre forpliktende enn å skulle ansette noen fast. Men det gjelder ikke bare for seniorer.

– Bruk av midlertidige og ikke-ansatte er økende i arbeidslivet. Og slik vil det fortsette, samme hvor mye LO skulle ønske det annerledes.

Overføringsverdi til andre

Erfaringene fra InterimLeder viser at seniorer er mer attraktive i arbeidslivet enn ryktet skulle tilsi.

– Dette har absolutt overføringsverdi til andre som er opptatt av å ha flere eldre i arbeidslivet, så som Nav og andre arbeidsformidlere, mener Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk.

Hun viser spesielt til hvordan InterimLeder vektlegger kontakten med arbeidsgivere og fokuserer på deres behov framfor arbeidstakers ønsker.

– I stedet for å starte med tanken «hvor vil jeg jobbe?», spør de «hvor trengs det folk, og hva kan seniorer bidra med der det trengs folk?».

Østerud mener skepsisen til seniorer ikke skyldes vond vilje, men mangel på kunnskap.

– Det er mange som ikke har noen forestillinger om hva det er å være eldre. Men seniorer flest er ikke annerledes enn andre.

Denne artikkelen stod på trykk i Magasinet Velferd 4-2016. For å lese PDF-versjonen av bladet klikk her.

blog comments powered by Disqus

Bestill abonnement på Velferd      Kjøp elektronisk utgave
| Mer
Levert av CustomPublish AS