4. oktober 2022
Tekststørrelse
Kontrast
FORENKLING OG OPPRYDNING: – Enklere tiltak og større forutsigbarhet må til om man skal få til et inkluderende arbeidsliv, sier Steinar J. Olsen.
Foto: Stormberg

FORENKLING OG OPPRYDNING: – Enklere tiltak og større forutsigbarhet må til om man skal få til et inkluderende arbeidsliv, sier Steinar J. Olsen.

Jobbforalle-bloggen:

Ressurser på avveie

Vi vet at samfunnsansvar lønner seg både for bedriften, mennesket og samfunnet. Inkluderende arbeidsliv er intet unntak, skriver Steinar J. Olsen i Stormberg.

Inkluderende arbeidsliv handler ikke om å redusere en samfunnsbyrde. Inkluderende arbeidsliv handler om mennesker og om at den enkelte skal få mulighet til å bruke ressursene de har. For å få dette til må det både forenkles og tilrettelegges bedre på flere hold, men også avmystifisere hvordan det er å ha mennesker med hull i CV-en i arbeid.

For mange bedrifter med god vilje i utgangspunktet, vil jeg anta at det stopper allerede ved en titt på NAVs nettsider og info om inkluderende arbeidsliv. Mange tiltak og detaljerte regler og prosedyrer på et språk som selv den store norske ordboken har problemer med å tolke, kan få noen og enhver til å miste motet. For mindre bedrifter uten ressurser til å sette seg inn i denne tiltaksjungelen, blir det ofte uaktuelt å engang starte på dette løpet.

For bedrifter som faktisk har mulighet til å trenge igjennom byråkratiet er det heller ikke noen rusletur i bymarka å få etablert og vedlikeholdt et godt inkluderende arbeidsliv. Det må bli praktisk mulig for flere og mindre bedrifter å delta i denne ressursutvinningen.

Det må i dette arbeidet være mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Samtidig som det må en forenkling og opprydning til, så må det også nye og enkle tiltak inn. Det må bli større forutsigbarhet.

Det finnes mange gode tiltak både lokalt og nasjonalt. Offentlig og privat. Her kan det med stor fordel gjøres en jobb med å koordinere og skaffe en oversikt som også NAV kan nyte godt av. Ulike mennesker har ulike behov. De tiltakene som finnes i umiddelbar nærhet passer ikke nødvendigvis det aktuelle behovet. Men nabokommunen, bedriften i den andre bransjen eller andre kan ha det som gir muligheter til nettopp det mennesket.

Så handler det fortsatt for arbeidsgiver om å tørre å trosse de seiglivede mytene om høyt sykefravær, svinn, uro, merarbeid, fotfølging og dårlig moral forbundet med IA-arbeid. Faktiske erfaringer med stabil, pålitelig, lønnsom og miljøskapende ressursmennesker må kommuniseres bedre og vises bedrifter med ønske om å gå inn på dette og ta ansvar for inkludering i sin bedrift.

Vi vet at samfunnsansvar lønner seg både for bedriften, mennesket og samfunnet. Inkluderende arbeidsliv er intet unntak. Ved å forenkle byråkratiet, koordinere alle de gode tiltakene, balansere den økonomiske risikoen og bli kvitt mytene forbundet med å ha tidligere «navere» i rekkene, så mener vi enda flere mennesker og ressurser på avveie vil bli hanket inn på en god måte og ivaretatt på lang sikt. Alle fortjener en sjanse. Jo før, jo bedre.

Av Steinar J. Olsen, gründer, Stormberg

Denne jobbforalle-bloggen stod på trykk i Magasinet Velferd 3-2016. Klikk her for digital utgave av Velferd.

DETTE ER JOBBFORALLE.NO:
Magasinet Velferd har opprettet stillingsmarkedet jobbforalle.no som et verktøy for å fremme et inkluderende arbeidsliv i praksis. Samtidig er det opprettet en egen jobbforalle.no-seksjon i papirutgaven av Velferd og på velferd.no. I denne seksjonen presenteres stoff knyttet til stillingsmarkedets mål om å bidra til et rausere arbeidsliv.

blog comments powered by Disqus

Bestill abonnement på Velferd      Kjøp elektronisk utgave
| Mer
Levert av CustomPublish AS