3. oktober 2022
Tekststørrelse
Kontrast
Aktuelt-faksimile-3-2016

Mindre Nav-kritikk i pressen

Nav får langt flere positive enn negative oppslag i mediene. Og det var færre negative oppslag i 2015 enn året før, mens den positive omtalen økte i omfang.

I 2015 ble Nav omtalt i 9 247 oppslag i norske riks- og regionmedier. Det gir et gjennomsnitt på 25 oppslag daglig, inkludert søndager og helligdager.

Tallene framkommer i en kartlegging mediebyrået Retriever har gjort for Nav. I kartleggingen inngår papir- og nettutgavene av norske riks- og regionaviser og riksdekkende etermedier. For å se på omtalen av Nav i lokale medier har Retriever også tatt for seg den største lokalavisen i hvert fylke.

Mer positiv omtale

Når mediene omtaler Nav, skjer det som oftest på en nøytral måte. Nav kan imidlertid ikke klage over mangel på positiv omtale. 19 prosent av medieoppslagene om Nav i 2015 hadde en positiv vinkling, mens bare ni prosent var negative.

Utviklingen i pressedekningen går i riktig retning, sett fra Navs ståsted.

Riks- og regionmediene publiserte færre negative oppslag og flere positive oppslag i 2015 enn i 2014. De lokale mediene publiserte også færre negative oppslag, men omtrent samme antall positive oppslag, skriver Nav i en rapport der kartleggingen av medieomtalen presenteres.

Selger inn saker

For å få flere saker med positiv vinkling inn i mediene jobber Nav aktivt med å selge inn stoffideer. I fjor lyktes man særlig godt med innsalg til lokalaviser.

«Lokalavisene var gjennomgående mer positive i sin omtale av Nav enn riks- og regionsavisene. Vi tror at denne forskjellen i stor grad skyldes at det jobbes godt med innsalg i mange fylker», skriver Nav i medierapporten.

Nordlys mest kritisk

Balansen mellom positive og negative oppslag varierer fra medium til medium. Men av de 20 mediene som skrev mest om Nav i 2015, var det bare Tromsø-avisa Nordlys som hadde klart flere negative enn positive oppslag.

I papirutgavene av VG og Dagens Næringsliv var det omtrent like mange negative som positive oppslag, mens øvrige medier hadde en overvekt av positive saker.

I mange medier var det en meget sterk positiv slagside. Det gjelder eksempelvis nettutgaven av Stavanger Aftenblad, der det var sju ganger så mange positive som negative saker om Nav i 2015. I papirutgaven av samme avis var det fem positive saker for hver sak med en negativ vinkling.

Mer om arbeidsmarkedet

Medienes dekning av Nav favner mange av Navs ansvarsområder. I fjor var det en sterk økning i saker om arbeidsmarkedet. Dette var tema for nesten hver fjerde sak der Nav ble omtalt.

Den store økningen i saker om dette temaet skyldes i all hovedsak den økende arbeidsledigheten, skriver Nav i rapporten om medieåret 2015.

Denne artikkelen stod på trykk i Magasinet Velferd 3-2016. Klikk her for digital utgave av Velferd.

blog comments powered by Disqus

Bestill abonnement på Velferd      Kjøp elektronisk utgave
| Mer
Levert av CustomPublish AS