29. januar 2023
Tekststørrelse
Kontrast
FLERE FATTIGE: Regjeringen ønsker å skjule at politikken den fører gjør at flere blir fattige, mener opposisjonspolitikere og organisasjoner i Danmark.

Dansk regjering får skarp kritikk:

Vil ikke måle fattigdom

Regjeringen i Danmark vil skrote den offisielle fattigdomsgrensen. Det er påfallende at dette skjer samtidig med at det kuttes i sosiale ytelser slik at flere blir fattige, mener Redd Barna.

FLEST KVINNER: Kvinner som jobber med mennesker, blant annet innen helse, omsorg og skole, har generelt stor risiko for å bli sykmeldt med psykiske diagnoser.

Sverige:

Sterk vekst i psykisk sykefravær

Tallet på svensker som er sykmeldt på grunn av psykisk sykdom har økt med nesten 50 prosent på to år. Fire av ti sykmeldte svensker har nå en psykisk diagnose.

Sysselsetting av FH - Danmark

Danmark:

Færre funksjonshemmede i arbeid

Arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede dansker har gått nedover. Mens drøyt halvparten var i jobb på begynnelsen av 2000-tallet, var bare 43 prosent i jobb i fjor, viser ny rapport.

FEIL OM INNVANDRING: I alle landene som inngår i undersøkelsen, har folk overdrevne forestillinger om omfanget av innvandring. Italienerne tror innvandrerandelen i befolkningen er fire ganger høyere enn i virkeligheten. (Illustrasjonen er basert på Ipsos MORIs presentasjon av undersøkelsen.)

Frykt gir skjevt bilde av virkeligheten

Folk flest har sterkt overdrevne forestillinger om omfanget av innvandring og andelen muslimer i befolkningen. Folk tror også arbeidsledigheten og eldrebølgen er langt større enn i virkeligheten, viser internasjonal meningsmåling.

REDUSERT TILLIT: Den økonomiske krisen i EU har undergravd folks tillit til myndighetene. Bildet er fra en demonstrasjon mot den økonomiske krisen i Hellas.

Lang vei ut av EU-krise

Tallet på arbeidsledige i EU har økt med ni millioner siden starten på den økonomiske krisen i 2008. I den grad det skapes nye jobber, dreier det seg primært om midlertidige stillinger og deltidsstillinger, ifølge en fersk rapport fra EU-kommisjonen.

BEKYMREDE DANSKER: Danskene er mer bekymret enn før over gapet mellom fattig og rike. Samtidig tror de gapet vil bli større i årene som kommer.

Økt ulikhet bekymrer danskene

To av tre dansker mener ulikhetene i samfunnet er et problem. Og et flertall tror gapet mellom rike og fattige vil øke i årene som kommer, viser en dansk undersøkelse.

MANGE UNGE SLITER: Aldri tidligere har andelen unge med symptomer på angst, depresjon og stress vært større. Og unge jenter og kvinner sliter mest, viser en omfattende kartlegging av danske barn og unges psykiske helse.

Det er vondt å være ung – i Danmark

De sover dårligere enn før, har oftere vondt i hodet og er mer stresset, deprimerte og utilfredse med tilværelsen enn tidligere generasjoner. Forskningsrapport tegner et dystert bilde av hvordan danske barn og unge har det.

SYK AV MOBBING: Arbetsmiljöverket registrerte 800 sykdomstilfeller som følge av krenkelser, utfrysing, trakassering og mobbing i 2013. Åtti prosent av disse tilfellene gjaldt kvinner.

Sverige:

Kvinner blir syke av dårlig arbeidsmiljø

Mobbing, utfrysing, trakassering og samarbeidsproblemer på jobben fører til at stadig flere svensker blir syke. Kvinner er særlig utsatt, viser en rapport fra det svenske Arbetsmiljöverket.

LOOK TO NORWAY: Magasinet The Economist prydet forsiden sin med en skjeggete viking nylig. Budskapet var at andre deler av verden kan lære av det de kaller den nordiske supermodellen.

Den nordiske modellen – en supermodell for hele verden?

Norden begeistrer med sin solide økonomiske utvikling, som er kommet ikke på tross av, men takket være de sterke velferdsstatene, skriver professor Stein Kuhnle i siste nummer av magasinet Velferd.

FLERE MURER: Det mest synlige tegnet på at tingenes tilstand ikke utvikler seg til det bedre i Nord-Irland, er de såkalte «peace lines», murer og gjerder, som skiller katolikker og protestanter. Murene er blitt flere, høyere og lengre de siste årene.

Skjør fred bak høye murer

«Jeg kan ikke tro nyhetene i dag. Jeg klarer ikke å lukke øynene og få dem til å forsvinne. Sunday Bloody Sunday», synger Bono i U2 i sin mest kjente politiske sang. Mer enn 40 år etter den blodige søndagen bygges det stadig flere, lengre og høyere murer i Nord-Irland.

Levert av CustomPublish AS