29. januar 2023
Tekststørrelse
Kontrast
MER PÅ ANBUD: Private selskaper konkurrerer i økende grad om å få utføre Nav-tiltak for å få folk ut i jobb. Om leverandørene har fast ansatte eller bruker innleid arbeidskraft, har ingen betydning ved tildeling av kontrakter.
Illustrasjonsfoto: Werner Juvik

MER PÅ ANBUD: Private selskaper konkurrerer i økende grad om å få utføre Nav-tiltak for å få folk ut i jobb. Om leverandørene har fast ansatte eller bruker innleid arbeidskraft, har ingen betydning ved tildeling av kontrakter.

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak:

Ingen krav om faste ansettelser

I Rogaland har firmaet Din Utvikling kapret halvparten av markedet for Nav-tiltaket oppfølging. Selskapet baserer seg i stor grad på innleide konsulenter. Det bekymrer fagbevegelsen, men har ingen betydning for Nav.

I fjor innførte regjeringen økt bruk av anbud på levering av tiltak til Nav. Det betyr at private selskaper nå kan konkurrere om kontrakter på tiltak som tidligere ble utført av forhåndsgodkjente attførings- og vekstbedrifter.

– Etter at tiltakene oppfølging og avklaring ble konkurranseutsatt, har private, kommersielle bedrifter vunnet en stor andel av anbudene, konstaterer Helge S. Reiestad. Målt etter størrelsen på kontraktene, har mer enn halvparten gått til kommersielle aktører.

Reiestad er leder for Rogalandsavdelingen av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), et LO-tilsluttet fagforbund som organiserer mange ansatte i attførings- og vekstbedrifter. FLT er en av flere fagorganisasjoner som er bekymret for konsekvensene anbudsutsetting har for arbeidsvilkårene i tiltaksbransjen.

Mye av grunnen til at de private virksomhetene vinner anbud er at de gjør utstrakt bruk av innleid arbeidskraft, mener Reiestad. De unngår dermed pensjonsforpliktelser og andre utgifter som virksomheter med fast ansatte har.

– Det blir en konkurranse på ulike vilkår, og det blir nesten umulig å konkurrere for seriøse bedrifter med fast ansatte, sier han.

Ulike vilkår

Til daglig arbeider Helge S. Reiestad som driftsleder i den kommunalt eide attføringsbedriften Jæren Industripartner. Bedriften har vunnet anbud på oppfølgingstiltak i Rogaland, men andre attføringsbedrifter i fylket har tapt i konkurransen med private tilbydere og har vært nødt til å nedbemanne.

Konsekvensen er at tidligere trygge arbeidsplasser går tapt, konstaterer Reiestad.

– Ved anbudsrunder burde Nav stille krav til leverandører om at de har fast ansatte som kan håndtere det nivået på tiltak som kontrakten stipulerer, mener han.

Mange innleide

Det private selskapet Din Utvikling AS har etablert seg som en av de største tiltaksleverandørene til Nav. Selskapet har oppdrag for Nav i åtte fylker, og har nylig vunnet to kontrakter for Nav-tiltaket oppfølging i Rogaland.

Ifølge anbudsdokumentene har de to kontraktene en anslått verdi på 167 millioner kroner over en fireårsperiode. Det utgjør halvparten av markedet for oppfølgingstiltak i dette fylket.

Til oppdrag for Nav benytter Din Utvikling seg av en kombinasjon av fast ansatte og innleide konsulenter. Flertallet er innleide, forteller direktør for offentlig sektor Vigleik Rogde i Din Utvikling.

Selskapet arbeider nå med å rekruttere medarbeidere som skal jobbe med oppfølging i Rogaland.

– Vi har ansatt noen fast og har tilbudt engasjement til konsulenter som har eget selskap. Vi søker å rekruttere også fra attføringsbransjen. Et av de viktigste kvalifikasjonskravene er lokal markedskunnskap da vi kun arbeider med å veilede mennesker over i lønnet arbeid. Derfor søker vi medarbeidere og konsulenter fra alle relevante bransjer, sier Rogde.

Uforutsigbart omfang

Den utstrakte bruken av innleid arbeidskraft henger sammen med rammebetingelsene for Nav-oppdrag, forklarer Vigleik Rogde.

– Avtalene vi inngår med Nav er rammeavtaler, der omfanget av tiltak ikke er spesifisert. Det kan variere mye. I et av fylkene vi er inne i, har vi for eksempel hatt en rammeavtale for tiltaket oppfølging på fjerde året som ikke er blitt brukt, sier han.

Varigheten på kontraktene varierer også. Noen er på ett år, med mulighet for forlengelse for ett år av gangen til maksimalt fire år. I andre tilfeller kan kontrakter være på to eller tre år, med mulighet for forlengelse.

– Når en kontrakt i første omgang bare løper i ett år, og det er usikkert hvor mange kurs Nav vil bestille innenfor rammeavtalen, kan det være utfordrende å ansette for mange i faste stillinger, konstaterer Rogde.

Ansettelsesforhold uviktig

Når Nav Rogaland har vurdert tilbyderne i anbudskonkurranser, har det ikke vært av betydning om det er fast ansatte eller innleide konsulenter som skal gjennomføre tiltakene, forteller avdelingsdirektør Egil Tengs i Nav Rogaland.

– Det vi har lagt vekt på er kompetanseprofilen til medarbeiderne og resultatene de kan levere, sier han.

Tengs erkjenner at det kan være vanskelig for en tiltaksleverandør å basere seg på fast ansatt arbeidskraft når de ikke vet hvor stort omfang oppdragene for Nav vil ha.

– Det kan være et dilemma for leverandørene. Men vi legger vekt på å gi signaler underveis om hvor mye vi vil bruke dem. Og med situasjonen som er i Rogaland nå, regner jeg med at vi vil bruke det meste av den tilgjengelige kapasiteten.

Tettere oppfølging

Navs kontraktsvilkår forutsetter at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale. Med økt anbudsutsetting av tiltak må Nav i større grad enn før følge med på at leverandørene etterlever dette, mener Egil Tengs.

– Tidligere har dette i stor grad vært basert på tillit til leverandører. Vi har tatt det for gitt at de har orden på det. Men med økt bruk av anbud vil det bli en tettere oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører. Vi må ha mer revisjon enn tidligere.

VelferdFakta
Økt konkurranse om Nav-tiltak

  • I 2015 ble Nav-tiltaket arbeid med bistand slått sammen med tiltaket oppfølging. Samtidig ble tiltakene avklaring i ordinær virksomhet og avklaring i skjermet virksomhet slått sammen til ett avklaringstiltak.
  • De to nye tiltakene oppfølging og avklaring settes ut på anbud, og anbudsrunder er gradvis iverksatt i ulike fylker.
  • Anbudsutsettingen innebærer at private tiltaksleverandører kan konkurrere om kontrakter på tiltak som tidligere ble utført av forhåndsgodkjente attførings- og vekstbedrifter.

Denne artikkelen stod på trykk i Magasinet Velferd 3-2016. Klikk her for digital utgave av Velferd.

blog comments powered by Disqus

Bestill abonnement på Velferd      Kjøp elektronisk utgave
| Mer
Levert av CustomPublish AS