3. oktober 2022
Tekststørrelse
Kontrast

Tidligere numre av magasinet Velferd

Forside 3-2016 liten

Velferd 3-2016

* LEDER: Snylteparadis
* HOVEDSAKEN: Helsefremmende frivillighet: Abebayehu ble besøksvenn
* Konkurranseutsetting av Nav-tiltak: Ingen krav om faste ansettelser
* 30 år med New Public Management: Dyrere og dårligere offentlige tjenester
* EKSKLUDERT! Eksklusive nyheter om inkludering
* VELFERDKOMMENTAREN: Simen Markussen: Ny modell – samme velferd
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* Kvalifiseringstiltak fungerer for dårlig: – Får ikke flyktninger i jobb
* KRONIKK: Karin Gustavsen: Fra aktivitetsplikt til tiltaksplikt
* AKTUELL PROFIL: Synne Lerhol: Funkispolitikeren
* Mindre Nav-kritikk i pressen

* JOBBFORALLE.NO –SEKSJ0NEN
*
Internasjonale Drammen: Næringslivsledere vil ha flere innvandrere i jobb
* Jobbforalle-bloggen: Steinar J. Olsen: Ressurser på avveie

* Nordmenns holdninger: Fordømmer trygdemisbruk – tar lettere på svart arbeid
* TANKERANGLING: Elisabeth Arnet: «Del det med noen. Uansett hva»
* Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon: Frykter vanskeligere arbeidsmarked for funksjonshemmede
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Betydelig svekket funksjonsevne var ikke nok for NAV
* FRA ORD TIL HANDLING: Rustet til arbeidslivet med KIWIskolen

Forside 2-2016 liten

Velferd 2-2016

* LEDER: Er vi en nasjon av snyltere?
* HOVEDSAKEN: Nav Heimdal: Tettere oppfølging får flere i jobb
* Sigrun Vågeng vil ta flere oppgaver inn i Nav: – Vi kan få bedre resultater ved å gjøre jobben selv
* EKSKLUDERT! Eksklusive nyheter om inkludering
* VELFERDKOMMENTAREN: Solveig Osborg Ose: Grunnskolen er bakpå
* Nav kjøper tjenester for milliarder
* Anbud på Nav-kurs gir utrygge jobber: – En logisk konsekvens av anbudssystemet
* AKTUELL PROFIL: Trygve G. Nordby: Flyktninghjelperen
* DEBATT:
* «Nav bør revurdere urealistiske og bastante kompetansekrav»
* «Sats på likestilling, ikke subsidier»
 

* JOBBFORALLE.NO –SEKSJ0NEN
*
Nytenkning i Levanger. Får flyktningkvinner inn i arbeidslivet
* jobbforalle-bloggen: Loveleen Rihel Brenna, Seema: Språkbevissthet – når mangfold er den nye normalen

* Velferdsstaten er bra for arbeidsmoralen
* TANKERANGLING: Tore Kristensen: «Bare lille Jordan vet hvordan»
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Silje mistet uførepensjon etter saksbehandlingsfeil i NAV
* FRA ORD TIL HANDLING: Studenter lærer gjennom å veilede

Forside 1-2016 - liten

Velferd 1-2016

* LEDER: En handlingens arbeidsminister
* HOVEDSAKEN: Afghanistan-veteran: – Jeg føler meg presset inn i uførhet
Rådgiver i Veteranforbundet SIOPS: – Nav må på banen
* Varslersak: Nav frifunnet i første runde
* Aktivitetsplikt gir færre på sosialhjelp
* VELFERDKOMMENTAREN: Kåre Hagen: Landbruk, dugnad og A-en i NAV
* Kritisk søkelys på Navs anbudssystem: – Presser kursveiledere ut i en prekær jobbsituasjon
* DEBATT: – Partnerskapet i NAV må på dagsorden
* EKSKLUDERT! Eksklusive nyheter om inkludering
* AKTUELL PROFIL: Simen Markussen: Premissleverandøren
* KRONIKK: Turid Eilertsen: – Midlertidighetens pris

* JOBBFORALLE.NO –SEKSJ0NEN
*
Mentorprogram til gjensidig nytte
* jobbforalle-bloggen: Inger Lise Blyverket, Virke: NAV må bli en operasjonssentral

* Filosof Lars Fredrik H. Svendsen: Knuser myter om ensomhet
* TANKERANGLING: Tore Kristensen
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Kan ansatt i eget AS ha rett på dagpenger ved permittering?
* FRA ORD TIL HANDLING: – Idretten er inngangsport til norsk kultur

Forside 8-2015 - liten

Velferd 8-2015

* LEDER: Sett flyktningene i arbeid
* HOVEDSAKEN: Stort engasjement på Velferdkonferansen 2015
* Økt skepsis til å ansette eldre
* Tidligere Nav-direktør Bjørn Gudbjørgsrud: – Nav mangler politisk styring
* EKSKLUDERT! Eksklusive nyheter om inkludering
* VELFERDKOMMENTAREN: Ada Ingrid Engebrigtsen: Fra terror via Tore på sporet til forskning
* Trygdeeksporten skyter i været
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* AKTUELL PROFIL: Helga Flatland: Menneskekjenneren
* Nav hjelper unge på Facebook
* JOBBFORALLE.NO –SEKSJ0NEN
* Traineeprogram: En døråpner inn i arbeidslivet
* jobbforalle-bloggen: Baard Fiksdal, NHO Service: Å ville gjøre noe med livet sitt
* Kjøpmenn vil være faddere for flyktninger
* TANKERANGLING: Øivind Fjeldstad
* – Vi må sikre V-en i Nav
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Kan lønnstaker fastsette sin egen lønn?
* FRA ORD TIL HANDLING: Gull til Gammel Nok

Forside 7-2015 - liten

Velferd 7-2015

* LEDER: Elleville kostnadstall for flyktningene
* HOVEDSAKEN: Tydelig ledelse gir lavere fravær
* VELFERDKOMMENTAREN: Solveig Osborg Ose: NAVs arbeidslivssenter bør bestå
* Danmark: Vil ikke måle fattigdom
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* Hedmark: Nav jobber tett med psykologene
* Medisinering av barn øker
* EKSKLUDERT! Eksklusive nyheter om inkludering
* Kritisk rapport fra LDO: Grove brudd på funksjonshemmedes rettigheter
* AKTUELL PROFIL: Narges Pourzia: Flyktningemoder´n
* JOBBFORALLE.NO –SEKSJ0NEN
*
Unicus: Handikap snudd til fortrinn
* jobbforalle-bloggen: Steinar J. Olsen, Stormberg: Arbeid til alle er jobb nummer én
* TANKERANGLING: Elisabeth Arnet
* Vågengforslag møter motbør
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Pål ble nektet utsettelse av virkningstidspunkt
* FRA ORD TIL HANDLING: Evje og Hornnes kommune i Aust Agder: Ti år på topp med lavest sykefravær

Forside 6-2015 liten

Velferd 6-2015

* LEDER: Våger Vågeng?
* HOVEDSAKEN: Nav på sporet: Nav Aust-Agder går nye veier
* Midlertidige ansettelser kan bli blindvei for jobbsøkere
* Helseforsikring har null effekt på sykefraværet
* VELFERDKOMMENTAREN: Knut Røed: Høyere arbeidsledighet – et nødvendig onde?
* Nav vil gi flere sykepenger mens de søker jobb
* EKSKLUDERT! Eksklusive nyheter om inkludering
* Nav ble ikke det politikerne ville ha
* AKTUELL PROFIL: Ingeborg Lykseth: Drømmefangeren
* KRONIKK: Ervin Kohn og Karen Bøhle Aarhus: Vi må dyrke forskjelligheten, den er spennende og produktiv
* JOBBFORALLE.NO – Ny seksjon i magasinet Velferd
*
Telenor Integration: Rekrutterer utlendinger med høyere utdanning
* jobbforalle-bloggen: Loveleen Rihel Brenna: Jobbfellen
* DEBATT: Lars Findahl: «Kunnskap om personlig økonomi er nøkkelen til livsmestring»
* Etter 14 år med IA-avtale: Færre funksjonshemmede i arbeid
* TANKERANGLING: Tore Kristensen
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Ingen ville ha Elise i 35 prosents stilling
* FRA ORD TIL HANDLING: I stormen for flyktningene

Forside 5-2015 liten

Velferd 5-2015

* LEDER: Innvandrere og sykehjemsplasser
* HOVEDSAKEN: Nav hjelper elever på Jessheim videregående skole
* Opplevelseskortet: Adgangskort til gode opplevelser
* Linda Øye: Fra offer til kriger
* VELFERDKOMMENTAREN: Kåre Hagen: Indikatorer for velferd
* Velferdsbarometer skal hjelpe politikerne
* EKSKLUDERT! Eksklusive nyheter om inkludering
* NY SERIE: NAV PÅ SPORET: Andebu gjennomfører Nav-visjonen
* AKTUELL PROFIL: Marco Elsafadi: Relasjonshøvdingen
* KRONIKK: Stefan Heggelund: Politikkens blindsone
* Bokhylla
* JOBBFORALLE.NO – Ny seksjon i magasinet Velferd
*
Kristine fikk jobb gjennom Facebook
* Jobbforalle-bloggen: Inger Lise Blyverket, Virke: A-en i Nav
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* TANKERANGLING: Øivind Fjeldstad
* Nav på jumboplass i brukertilfredshet: Mer brukervennlige tjenester, men ikke mer fornøyde brukere
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Krav om at en deprimert person skal finne en mindre stressende jobb?
* FRA ORD TIL HANDLING: På to hjul i attføringssvingen

Forside 4-2015 liten

Velferd 4-2015

* LEDER: Integreringsloopen
* HOVEDSAKEN: Pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp holdt Bente Tellefsen i arbeid
* Lite bruk av Navs tilretteleggingsgaranti: Oslo dårligst i klassen
* 6 av 10 innvandrere har opplevd diskriminering
* Ekskludert! Eksklusive nyheter om inkludering
* VELFERDKOMMENTAREN: Solveig Osborg Ose: Strengere oppfølging av aktivitetskrav fordrer varsomhet
* Frafallet i skolen: Skremselsbildet stemmer ikke med virkeligheten
* Arbeidsrettet oppfølging: Strid om Nav bør gjøre jobben selv
* AKTUELL PROFIL: Ingrid A. Ihme: Inkluderingsdirektøren
* Sverige: Sterk vekst i psykisk sykefravær
* Bokhylla
* JOBBFORALLE.NO: Ny seksjon i magasinet Velferd
*
Skeptiske arbedsgivere: Kvier seg for å ansette funksjonshemmede
* Jobbforalle-bloggen: Baard Fiksdal, NHO Service: Tre ganger om dagen
* DEBATT: Ronny Fridheim: «På velferdsstatens tiltalebenk»
* TANKERANGLING: Elisabeth Arnet
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Ventetid for behandling kan gi grunnlag for ytelse fra Nav
* FRA ORD TIL HANDLING: Integreringspris til Rema 1000-kjøpmann

Forside 3-2015 liten

Velferd 3-2015

* LEDER: Skyt ikke pianisten
* HOVEDSAKEN: Minoritetsungdom får lederopplæring og oppgaver i frivillig sektor
* Menn blir syke av likestilling
* Ekskludert! Eksklusive nyheter om inkludering
* VELFERDKOMMENTAREN: Knut Røed: Hvorfor virker dialogmøtene?
* – Mangelfull kunnskap i domstolene om varsling
* Eget mottak for varslere i Bergen
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* AKTUELL PROFIL: Maria Reklev: Kvalitetspaneren
* – Etatene må samarbeide for å få ungdom gjennom skolen
* BOKHYLLA: Nye bøker
* jobbforalle.no – ny seksjon i magasinet Velferd
*
Jobbintervjuet hindrer mangfold
* JOBBFORALLE-BLOGGEN: Steinar J. Olsen, Stormberg: inkluderings lønner seg – for alle
* Faktasjekk: Misvisende om ungt utenforskap
* DEBATT: Lars Findahl: – Boligkostnadene skaper fattigdom
* TANKERANGLING: Tore Kristensen
* Nav-utvalg utfordrer Eriksson: – La Nav gjøre mer av jobben selv
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Nav avslo Evas krav om pleiepenger
* FRA ORD TIL HANDLING: Inkluderingsprosjekt gir flere ansatte i helsetjenesten

Forside 2-2015 - liten

Velferd 2-2015

* LEDER: Vern om varslerne
* HOVEDSAKEN: Natalia Olsen er en Nav-varsler. Nå møter hun sin arbeidsgiver i retten
* Tallfeil om folk utenfor arbeidslivet
* VELFERDKOMMENTAREN: Solveig Osborg Ose: Unge utenfor har falt mellom flere stoler
* Caritas advarer mot integreringsbombe
* Ekskludert! Eksklusive nyheter om inkludering
* Navs nøkkelverktøy duger ikke
* KRONIKK: Lis Østerbø: Feilslått bruk av arbeidsevnevurdering i NAV
* AKTUELL PROFIL: Ervin Kohn: Pluralisten
* 18-åringer kan flytte hjemmefra – Nav sørger for barnebidrag
* BOKHYLLA: Nye bøker
* Jobbforalle.no – ny seksjon i magasinet Velferd
* Jobbkurs styrker pågangsmotet
* JOBBFORALLE-BLOGGEN: Loveleen Rihel Brenna, Seema: Kategorisering og gradbøying av menneskeverdet
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* TANKERANGLING: Øivind Fjeldstad
* Nye utfordringer for Nav-mottakene
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Rett på uførepensjon selv om meldeplikten ikke er overholdt?
* FRA ORD TIL HANDLING: Arbeidspraksis gir fast jobb hos Nille

Forside 1-2015 - liten

Velferd 1-2015

* LEDER: Midlertidig midlertidighet
* HOVEDSAKEN: Prosjektet «Ditt valg – bolig først» hjelper folk til å bli herre i eget liv
* Ekskludert! Eksklusive nyheter om inkludering
* Nå skal det bli vanskeligere å bli norsk
* VELFERDKOMMENTAREN: Kåre Hagen: Trygd som smitter
* INTERNASJONALT: Frykt gir skjevt bilde av virkeligheten
* Eriksson utfordrer Nav
* TANKERANGLING: Elisabeth Arnet: «Ord er som mennesker»
* DEBATT: Olav Kvam, Arbeidsgiverforeningen Spekter: «Mislykket framstilling av interessante funn»
* AKTUELL PROFIL: Grete Brochmann: Velferdsvokteren
* Prekariatet: I evig runddans mellom jobb og trygd
* – Vi skal ikke mestre stress
jobbforalle.no – ny seksjon i magasinet Velferd:
* Attføring på kjøpesenteret
* Jobbforalle-bloggen: Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* DEBATT: Johanne Djupang Gjerdsbakk: «Kvinners sykefravær er ikke et kvinneproblem»
* BOKHYLLA: Nye bøker
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Meldeplikt uten at man mottar ytelser?
* FRA ORD TIL HANDLING: Sunnaas satser på unge med hull i CV-en

Forside 8-2014 - liten

Velferd 8-2014

* LEDER: Et bærekraftig statsbudsjett
* HOVEDSAKEN: Nye bemanningsbyråer etterspør erfaring: Jobbhåp for seniorer
* Flere seniorer vil jobbe lenger
* Velferd har lansert nytt stillingsmarked: – En portal for et rausere arbeidsliv
* SERIE: IA-AVTALEN – VISJON OG VIRKELIGHET: Mislykket rekrutteringsprosjekt i Spekter-regi: Ingen funksjonshemmede fikk jobb
* Ekskludert! Eksklusive nyheter om inkludering
* KRONIKK: Hilde Dalen og Sidsel Therese Natland: Sammen om de nye og bedre løsningene?
* Opplæring kan hindre utstøting
* AKTUELL PROFIL: Tor Bernhard Slaathaug: Tapernes nye stemme
* TANKERANGLING: Tore Kristensen: «Mens vi venter»
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* VELFERDKOMMENTAREN: Ada Ingrid Engebrigtsen: På en god måte
* Høyre vil bli arbeidspartiet
* Innvandring for dummies
* Tillitsvalgte i Nav boikotter ny IA-avtale
* BOKHYLLA: Nye bøker
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Anne og Herman ble fratatt rettigheter fordi Nav ikke forstod loven
* Psykologisk førstehjelp på timeplanen
* DEBATT: Anne Glømmen: «...fattige arbeider bedre hvis de blir fattigere...»
* Jakter på den rauseste sjefen
* FRA ORD TIL HANDLING: Mentorprogram holder unge og gamle i jobb

 

Forside 7-2014 - liten

Velferd 7-2014

* LEDER: Å være ufør i verdens rikeste land
* HOVEDSAKEN: Attføring på PS:hotell: Sjekker Hirsi inn i arbeidslivet
* Kvalifiseringsprogrammet for dummies
* Sprikende Nav-praksis overfor funksjonshemmede: Saksbehandlers holdninger kan være avgjørende
* Det er vondt å være ung – i Danmark
* Nav-ombud i det blå
* Ekskludert! Eksklusive nyheter om inkludering
* KRONIKK: Heidi Skaara Brorson: Pleiepenger for pårørende i livets siste fase
* SERIE: IA-AVTALEN – VISJON OG VIRKELIGHET: 55 år – og for gammel for arbeidslivet?
* AKTUELL PROFIL: Bjørn Gudbjørgsrud: Navs forsvarskjempe
* TANKERANGLING: Elisabeth Arnet: «En bruker er en bruker – eller?»
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* VELFERDKOMMENTAREN: Knut Røed: Kvalifiseringsprogrammet virker!
* Somalieres møte med Nav: Kulturforskjeller forklarer ikke problemene
* BOKHYLLA: Nye bøker
TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Navs avslag gjorde at Nina risikerte å miste jobben
* Bedrifter tar samfunnsansvar: Stor vilje til inkludering, men misnøye med Nav
* Ikea-Mølla-samarbeid: Tett oppfølging får innvandrere i jobb
* FRA ORD TIL HANDLING: Unge stemmer vil ha makt

Forside 6-2014 - liten

Velferd 6-2014

* LEDER: Navet i velferdssamfunnet
* HOVEDSAKEN: – Mange rammes hardt av svikt i Nav
* Rimelig raust hos Rema
* Psykisk helse for dummies
* Normerte sykmeldinger: Blått håp om kortere sykefravær
* FYR LØS: «Lønne seg å jobbe?»
* KRONIKK: Jon Qvortrup: Regjeringen bør se nærmere på danske erfaringer med anbudsutsetting av arbeidsmarkedstjenester
* SERIE: IA-AVTALEN – VISJON OG VIRKELIGHET: Synkende yrkesdeltakelse blant funksjonshemmede: Utdanningskutt undergraver IA-avtalen
* AKTUELL PROFIL: Marte Gerhardsen: Martes agenda
* TANKERANGLING: Tore Kristensen: ««Alle disse uoppnåelige drømmene, knekker de oss?»
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* VELFERDKOMMENTAREN: Solveig Osborg Ose: Det er visst noe psykisk…
* Introduksjonsprogrammet for flyktninger: Store kommunale forskjeller
* Ekskludert! Eksklusive nyheter om inkludering
* BOKHYLLA: Nye bøker
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Hvordan fylle ut meldekort uten å gjøre noe straffbart?
* Arbeids- og velferdsdirektoratet: Ja til aktivitetsplikt – nei til Roberts lovtekst
* Mer jobb førte til mindre inntekt
* FRA ORD TIL HANDLING: Mester Grønn: Prisbelønnet innsats for inkludering

Forside 5-2014

Velferd 5-2014

* LEDER: Skal, skal ikke
* HOVEDSAKEN: Hvem har ansvar for at Salah får lære norsk?
* Uførepensjon for dummies
* Møte med en «trygdesvindler»
* Trygdeeksport: Katastrofealarm avblåst
* Satser på seniorer – men vet ikke om det virker
* FYR LØS: «Helsebønder?»
* KRONIKK: Maria Røhnebæk: Digitalisering og skjønnsutøvelse i NAV
* Attføring på anbud skremmer
* Ekskludert! Eksklusive nyheter om inkludering
* AKTUELL PROFIL: Solveig Melkeraaen: Bare Solveig
* TANKERANGLING: Øivind Fjeldstad: «Mange som trenger språklig førstehjelp her i Norge, ramler mellom alle stoler.»
* SERIE: IA-AVTALEN – VISJON OG VIRKELIGHET: 13 år med IA-avtale: Like lange sykefravær som før
* VELFERDKOMMENTAREN: Kåre Hagen: Folkehelse for de få?
Nav Grünerløkka: Drømmeuker for unge på sosialhjelp
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* BOKHYLLA: Nye bøker
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Hvordan dokumentere inntektstap ved sykdom når man er ansatt i ektefellens firma?
* Sammenslåing av Nav-kontorer: Arbeidsministeren møter motbør
* Fra konkurs til Smart-kurs: Folkeopplysning om hverdagsøkonomi
* FRA ORD TIL HANDLING: Oslo kommune: Satser på trainee-stillinger for funksjonshemmede

Forside 4-2014 liten

Velferd 4-2014

* LEDER: Det er typisk norsk å kjøpe svart
* HOVEDSAKEN: Søkte sosialhjelp: Må jobbe for penga
* Ekskludert! Eksklusive nyheter om inkludering
* NY SERIE: IA-avtalen – visjon og virkelighet: Seniorer uønsket: Femti, frisk og ferdig
* Lykkes med inkludering på tross av Nav
* FYR LØS: Linn Stalsberg: «Sekstimersdagen med nytt alvor.»
* KRONIKK: Knut Halvorsen: Politikk for det gode liv i et godt samfunn
* Sykefraværspolitikk på bakrommet
* Introduksjonsprogrammet for dummies
* AKTUELL PROFIL: Rasmus Hansson: Grønn mann på Tinget
* TANKERANGLING: Elisabeth Arnet: «Ingen av dem har noen gang spurt meg hva jeg jobber med. Er det mulig?»
* Flere ber om hjelp til å takle Nav
* VELFERDKOMMENTAREN: Ada Ingrid Engebrigtsen: Skitt au
* Krav om skriftlig norsk: Kan se langt etter jobb
* UTSYN: Nytt fra utlandet
* BOKHYLLA: Nye bøker
* RYGDERETT: Siri Øvstebø: Farskap gjelder fra fødselen, men hva så?
* De suspekte uføre
* FRA ORD TIL HANDLING: Frisør tar samfunnsansvar

Forside 3-2014 liten

Velferd 3 - 2014

*LEDER: Offentlige barrierer
*Karakterer til Nav-ledere
*HOVEDSAKEN: Ringer i Vannet får folk i arbeid
*Ekskludert! Eksklusive nyheter om inkludering
*Mye skryt av Nav i pressen
*Fra outsourcing til insourcing: Nav vil følge opp brukerne selv
*FYR LØS: «Mitt liv – min stemme?»
*KRONIKK: Norsk forskning om funksjonshemming – oppfyller den målet om å fremme deltakelse og likestilling?
*Robert Eriksson: – Feilinformasjon fra Nav fritar ikke for straff
*Nedsatt arbeidsevne for dummies
*AKTUELL PROFIL: Sigrun Vågeng: Roberts ryddekvinne
*TANKERANGLING: Tore Kristensen: «Vi er jo blitt helt Dubai»
*Innvandrere på jobbjakt: Personlige egenskaper viktigere enn norskferdigheter
*VELFERDKOMMENTAREN: Knut Røed: Velferd under press
*Jøtul: Sjekker søvnen for å senke fraværet
*UTSYN: Nytt fra utlandet
*TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Utdatert beregningsmåte gir lavere økonomisk ytelse
*DEBATT: Jan Olav Brekke og Jonny Simmenes: Vekst- og attføringsbedriftene – politikernes utradering av en samarbeidspartner?
*Barnevern: Familieråd aktiviserer storfamilien
*FRA ORD TIL HANDLING: Fargerike Sandefjord best på integrering

Forside 2-2014 liten

Velferd 2-2014

* LEDER: Klare for kutt!
* Les Velferd på nett og brett
* HOVEDSAKEN: Nav dømt for lovstridig praksis – men fortsetter som før
* Ekskludert! Eksklusive nyheter om inkludering
* Psykisk helse: Fra pasient til deltaker
* Nav «jenker» på vedtatt jobbstrategi
* Flere innvandrermødre avhengige av sosialhjelp
* Jan Arild Snoen: «Petroleumspopulismen skjermer sykelønna»
* KRONIKK: Gradert sykefravær fører ikke til utstøtning
* Fire år med arbeidsavklaringspenger: Bare én av fem over i arbeid
* Arbeidsavklaringspenger for dummies
* AKTUELL PROFIL: Bjarne Brøndbo: Rocka arbeidsgiver
* TANKERANGLING: Tore Kristensen
* Forakten for sårbarhet
* VELFERDKOMMENTAREN: Solveig Osborg Ose: Demobilisering av kvinnelig arbeidskraft
* Porten til «trygdeparadiset» fortsatt åpen
* Utsyn
* Bokhylla
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Rot hos Nav, Posten eller på advokatkontoret?
* DEBATT: Liv Arum: FN-konvensjonen om rettighetene til funksjonshemmede – et paradigmeskifte?
* Neda vil opp og fram
* FRA ORD TIL HANDLING: Monsterbedriften: Gir folk en ny start i livet

Forside 1-2014 - liten

Velferd 1 - 2014

*LEDER: Inkluderings-Erna
*Dalende medieinteresse for funksjonshemmede
*HOVEDSAKEN: Psykisk sykdom ingen hindring: Daniel fikk drømmejobben
*IA-avtalen for dummies
*Nav-ansatte kjenner ikke arbeidslivet
*Eriksson-ekspressen
*Når det normale blir sykt
*Jon Schau: «Kan vi shave bort en tekniker?»
*KRONIKK: Kjell Underlid: Å bli hersa med
*Frafallselever motiverte for jobb
*EKSKLUDERT! Inkluderende arbeidsliv – bak fasaden
*AKTUELL PROFIL: Arve Kambe: Ernas velferdsmann på Tinget
*TANKERANGLING: Elisabeth Arnet
*Britene tar feil om det meste
*VELFERDKOMMENTAREN: Kåre Hagen: Er yrke blitt tabu?
*Jobbsøkerkurs gir selvtillit og arbeid
*Utsyn
*Bokhylla
*TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Nav kuttet i Martins fedrekvote
*DEBATT: Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse: Ikke vent på Nav
*Motstridende forskning om gradert sykmelding
*Nav vil gi unge jobblyst på Facebook
*FRA ORD TIL HANDLING: Prisbelønnet seniorsatsing: I Skedsmo blir seniorene sett, hørt og behøvd

Forside 8-2013 liten

Velferd 8 - 2013

*LEDER: Nye toner fra Nav
*Avlyser dommedag for velferdsstaten
*Kari Bansal, Nav Bjerke: – Mange Nav-ansatte sliter med følelsen av å ikke strekke til
*På kollisjonskurs om innvandring: EU trekker Storbritannia for retten
*Nav Sagene ser utsatte barn
*Forskere vil reformere uføresystemet: – Velferdsstaten må tilby arbeid – ikke bare inntekt
*PORTRETTET: Ragnhild Elisabeth Bye Lütken: Ekstra gira
*KRONIKKEN: Leah Johnstone: Hushjelper – en utsatt, undervurdert og isolert yrkesgruppe
*Nav knuser myter om sykefravær
*VELFERDKOMMENTAREN: Ada Ingrid Engebrigtsen: Når det korrekte blir det ukorrektes venn
*INTERNASJONALEN: Einar Øverbye: Verden blir likere
*BØKER: Torkil Berge og Erik Falkum: Se mulighetene
*TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Overskridelse av friinntekt betyr ikke nødvendigvis lavere uføregrad
*SERIE: Det store frafallet: Forskere sprer feil tall om behov for ufaglærte
*PÅ TAVLA: Liv Arum, FFO: «Det er ikke mangel på midlertidige stillinger som hindrer funksjonshemmede i å få fast jobb»

Forside 7-2013 - liten

Velferd 7 - 2013

*LEDER: Utfordringer i kø for Robert Eriksson
*Strid om sykmelding
*Emilie Kongsten Severinsen: Hestene har lært meg at jeg er verdt noe
*Stort behov for personlig ombud
*Dramatisk økning i Sverige: Én av fire arbeidssøkere har nedsatt arbeidsevne
*PORTRETTET: Sylo Taraku: Kosovo-drammenseren
*Dystre utsikter for velferdsstaten
*KRONIKKEN: Jon Qvortrup og Flemming Trondsen: Stadig mer attføring foregår ute i det ordinære arbeidslivet
*Arbeidstrening i bedrift: Krever bedre oppfølging fra Nav
*VELFERDKOMMENTAREN: Knut Røed: Et forsvar for sykelønnsordningen
*INTERNASJONALEN: Laila Bokhari: Utdannelse for jenter – nødvendig for å utvikle et velferdssamfunn
*BØKER: Jaakko Seikulla og Tom Erik Arnkil: Åpen dialog i relasjonell praksis
*TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Nav mente halvparten av mannens inntekt skulle føres på den uføre kona
*YTRING: Rita K. Klausen og Vår Mathisen: Flyktninger kan hjelpe syke flyktninger
*SERIE: Det store frafallet: Lærekandidatordningen: Den hemmelige veien
*PÅ TAVLA: Fakhra Salimi: «Det er feil å koble kontantstøtte med innvandrere»

Forside 6-2013 liten

Velferd 6 - 2013

*LEDER: Åpne opp skottene og tett igjen hullene
*Frykt for at arbeidsinnvandring gir velferdspolitisk bakrus
*SERIE: Det store frafallet: Et unikt tilbud ved Arbeidsinstituttet i Buskerud gir tilbake lysten til å lære
*Nav overser utsatte barn
*Nav i mediene: Gir enkeltsaker et skjevt bilde av Nav?
*Mange krav til borgerlig velferd
*PORTRETTET: Tom Byberg Torstensen: Brukerstemmen
*KRONIKKEN: Trude Brita Nergård: «Moderne pårørandepolitikk» kolliderar med arbeidslina
*Få leger bruker IA-verktøy
*VELFERDKOMMENTAREN: Solveig Osborg Ose: Hva skal fastlegen bruke tiden sin på?
*INTERNASJONALEN: Anne Mette Ødegård: Arbeidsløse europeere: Trekkes mot magneten Tyskland
*BØKER: Reidun Norvoll: Samfunn og psykisk helse
*TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Arbeidstiden – og ikke nedgang i inntekt – avgjør rett til yrkesskadeytelse
*Advokat-varsko: Nav feilinformerer om rettigheter
*Når intervjusituasjonen lammer
*PÅ TAVLA: Morten Stensberg: «Noen arbeidsgivere profitterer på at arbeiderne ikke kan norsk»

Forside 5-2013 liten

Velferd 5 - 2013

*LEDER: Jungelhjelpen
*Aner ikke om IA-avtalen virker
*Personlig ombud i Oslo er enkeltmenneskets støtte i møtet med systemet.
*Forskerstrid om trygdesmitte
*NY SERIE: Det store frafallet:
Videregående skole: Tøff overgang for minoritetselever
Videregående skole svikter de svake elevene
*PORTRETTET: Lise Sæther: Fra utbrent til påtent
*KRONIKKEN: Jan Andersen, Ole Petter Askheim og Ingrid Guldvik: Forslaget til rettighetsfesting av BPA – ingen seier for funksjonshemmede
*Statistisk sentralbyrå: Tilbakeviser skremmebilde av utenforskap
*VELFERDKOMMENTAREN: Arnstein Mykletun: Hva bør den nye IA-avtalen satse på?
*INTERNASJONALEN: Stein Kuhnle: Store utfordringer for den kinesiske landsbygden: Etterlatt, forlatt, overlatt
*BØKER: Pål Ellingsen: Brukerorientert ledelse i offentlig sektor
*TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Hvor mye kan man være sammen etter samlivsbrudd
*Arbeidsavklaringspenger: Nav-ansatte vil fjerne fireårsregelen
*Nav Hedmark til kamp mot lange sykefravær
*PÅ TAVLA: Wasim Zahid: «En del innvandrerkulturer ser på helse som skjebne og Guds vilje»

Forside 4-2013 liten

Velferd 4 -2013

*LEDER: Går det an det’a?
*Mer ekskluderende arbeidsliv med IA-avtalen
*Nav Sagene har funnet nye verktøy
*STORTINGSVALGET 2013: Strid om aktivitetskrav til sosialklienter
*Et sjansespill å være Nav-bruker
*Au pair til eldre: Flopp i Danmark – nå vil Civita satse i Norge
*Nav-ansatte vil ha slutt på tvangsekteskap
*PORTRETTET: Linda Alzaghari: Muslimsk feminist
*KUNST: Arbeidstid i endringens tidsalder
*KRONIKKEN: Kjetil G. Lundberg, Liv Johanne Syltevik og Hans-Tore Hansen: Mindre skreddersøm og mer standardisert oppfølging etter Nav-reformen
*VELFERDKOMMENTAREN: Ada Ingrid Engebrigtsen: Hva er et bærekraftig liv for fattige rumenere?
*INTERNASJONALEN: Einar Øverbye: Er kvinnene på vei tilbake til hjemmet?
*BØKER: Elsa Døhlie og Anne Marie Støkken: Fagutvikling i velferdtjenester
*TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Else tapte penger fordi saken var mangelfullt utredet
*Sverige: Strid om normerte sykmeldinger
*PÅ TAVLA: Lars-Erik Sletner: «IA-avtalen sperrer for løsninger som virker»

Forside 3-2013 - liten

Velferd 3 - 3013

*LEDER: Tell egne feil også– ikke bare andres
*Regjeringen vil rettighetsfeste BPA
*Fire personer om veien tilbake til arbeidslivet
*STORTINGSVALGET 2013: Høyre vil innføre «fastpsykolog»
*Nye uføre med knallhard kritikk av Nav
*PORTRETTET: Ole Martin Holte: Uteliggeren
*NY SPALTE: STUDENTENE HAR ORDET: Anne Berit Nomerstad: Vi er en medvandrer på veien mot et bedre liv
*KRONIKKEN: Anniken Hagelund: Historien om norsk sykefraværspolitikk og trygdeordningen som ikke lot seg rikke
*Strid om dansk velferdsreform: Ingen sosialhjelp til unge under 30 år
*VELFERDKOMMENTAREN: Arnstein Mykletun: Gradert sykefravær: Betydelig effekt av beskjedne virkemidler
*INTERNASJONALEN: Stein Kuhnle: Den nordiske modellen – en supermodell for hele verden?
*BØKER: Steinar Stjernø og Einar Øverbye: Arbeidslinja
*TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Straffet økonomisk fordi hun ikke oppga barnefarens navn
*Arbeidsdepartementet: Tallfester trygdesvindel – men ikke feilutbetalinger hos Nav
*PÅ TAVLA: Aud Lisbeth Lillebostad: «Vi stiller klare krav til flyktningene fra første dag»

Forside 2-2013 - liten

Velferd 2 - 2013

*LEDER: Har vi for mange i jobb?
*Feil om trygdesvindel i Norge
*Rælingen får flyktninger i arbeid
*Tillitsprosjektet i Mandal: Rekordlavt sykefravær likevel
*STORTINGSVALGET 2013: Uenighet om svenskeimport mot sykefravær
*Nord-Irland: Skjør fred bak høye murer
*PORTRETTET: Anniken Huitfeldt: Jessheims Ap-ostel
*VELFERDKOMMENTAREN: Knut Røed: Vi bør gå fra inntektssikring til deltakelsessikring
*KRONIKKEN: Angelika Schafft og Øystein Spjelkavik: Inkluderingsmetoden «Place and train» er både mål og middel
*NY SPALTE: STUDENTENE HAR ORDET: Anne Solveig Bergman: Vi kunne ha fortalt om…
*INTERNASJONALEN: Anne Mette Ødegård: Når de beste drar
*BØKER: Eivind Engebretsen og Kristin Heggen: Makt på nye måter
*TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Spesialtilpasset bil uten plass til rullestol?
*Storbritannia: Politikere og presse overdriver omfanget av trygdesvindel
*Rot og feil koster mer enn trygdesvindel
*PÅ TAVLA: Siv Helen Rydheim: «Psykisk syke er avhengige av åpenhet på arbeidsplassen»

Forside 1-2013 liten

Velferd 1 - 2013

*LEDER: Hvem som jobber et sted, avgjør hva som blir gjort
*Adskilte bomiljøer gjør folk mindre tillitsfulle
*Fri flyt i Nav Valdres
*Færre får plass i program mot fattigdom
*Verre å være sykmeldt i Sverige enn i Norge
*Diagnosebingo
*PORTRETTET: Anne-Kari Bratten: Heltidsdama
*Nav-partnere på vei mot felles metodikk
*VELFERDKOMMENTAREN: Solveig Osborg Ose: Krever samhandlingsreformen sammenslåing av kommuner?
*KRONIKKEN: Rolf Rønning: Sykefravær og sykenærvær er to sider av samme sak
*NY SPALTE: STUDENTENE HAR ORDET: Haakon Brende Lind: Er jeg godt nok forberedt?
*INTERNASJONALEN: Laila Bokhari: Terroristen – hvem er han?
*BØKER: Ørn Terje Foss: Jobbhelsa – helsebok for arbeidslivet
*TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Ikke nok for Nav at man er tilgjengelig på e-post?
*BBC-sjef: – Mangfold gjør oss mer kreative
*PÅ TAVLA: Hannah Helseth: «Motereklame handler om å gi deg dårlig selvtillit, og den virker

Forside 8-2012 Liten

Velferd 8 - 2012

LEDER: Slipp brobyggerne til!
Yrkesskadeordning favoriserer menn
Bygger bro til Nav
Navs blendahvite verden. Tilsvar fra Nav
Ikke plass til mennesker som sliter psykisk
Mistilliten mellom Nav og attføringsbedriftene øker
Vanskelige brukermøter med Nav
Snart kan du se mappa di hos Nav
PORTRETTET: Ebba Wergeland: Rød og rak
- Arbeidsgivere bør betale under hele sykefraværet
VELFERDKOMMENTAREN: Solveig Osborg Ose: Psykiske lidelser og problemer - fra behandling til forebygging?
KRONIKKEN: Annbjørg Lyssand: Kvalifiseringsprogrammet skyter bom - og treffer dem som trenger det minst
GALLERI VELFERD: 1982: Kald utedo
INTERNASJONALEN: Stein Kuhnle: Ny britisk barnetrygd: Et eksempel - ikke til etterfølgelse
BØKER: Ann-Beate Myhra: Fra bruker til samarbeidspartner
TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Stønad til barnetilsyn når foreldrene bor i samme blokk?
Medvirkning handler om modige møter
PÅ TAVLA: Steinar J. Olsen: «Arbeidsgivere må våge å ansette folk med hull i CV-en»

Forside 7-2012 liten

Velferd 7 - 2012

LEDER: Hvor lett er det egentlig å komme inn?
Leger psykemelder pasienter som ikke er psykisk syke
Langt igjen til seniormålet i IA-avtalen
GALLERI VELFERD: 1962: Da utdanningseksplosjonen startet
KRONIKKEN: Jan Grue: Å forstå funksjonshemmede som en minoritet
3. prisvinnerne i Velferds skrive- og fotokonkurranse
INTERNASJONALEN: Einar Øverbye: Land i Sør: Laboratorier for ny sosialpolitikk
BØKER: Per Inge Båtnes og Sissel Egden: Flerkulturell forståelse i praksis
TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Nye regler for grunnstønad ved cøliaki
Debatt: For mange på trygd?
PÅ TAVLA: Cecilia Dinardi: – Barnevernet må erkjenne feil
Forside 6-2012 liten_200x246

Velferd 6 - 2012

* LEDER: Utfordringer i kø for ny arbeidsminister
Døråpner for høyt utdannede innvandrere
* Prosjekt Ut av tåka
* Ber Nav stoppe misbruk av praksisplasser
* Ja til inkludering – men ikke hos oss!
* Nav-informasjon til innvandrere: Polakker får råd om arbeid, somaliere om gjeldsproblemer
* PORTRETTET: Jørgen Kosmo: Riksrefseren
* GALLERI VELFERD: 1952: I kø for kaffe
* 2. prisvinnerne i Velferds skrive- og fotokonkurranse
 * VELFERDKOMMENTAREN: Anne Lise Fimreite: Grunnlovens 200-årsjubileum: Bør kommunalt selvstyre grunnlovsfestes?
* KRONIKKEN: Cecilie Høj Anvik og Gisle Solvoll: Privatsjåfør til jobb på statens regning?
* DEBATT: Nav – en katastrofe for de langtidssyke
* INTERNASJONALEN: Anne Mette Ødegård: Åpne grenser gir mangel på boliger
* BØKER: Per Koren Solvang og Åshild Slettebø: Rehabilitering
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Hvilken arbeidstid gjelder ved utregning av dagpenger?
* Nav vurderer arbeidsevne uten å snakke med folk
* Annenhver nordmann vil behovsprøve barnetrygd
* PÅ TAVLA: Vibeke Hammer Madsen: – Vi har et A-lag i arbeidslivet og et C-lag utenfor

Forside 5-2012  - liten_200x246

Velferd 5 - 2012

*LEDER: Ny start - med nye muligheter til å falle fra, eller...
*Høyre vil begrense eksport av velferdskroner
*Ungdom mot frafall
*Velferds opinionsundersøkelse: Vil ha færre velferdskroner ut av landet
*Velferdkonferansen 2012: Nye blikk på velferdsstatens grenser og muligheter
*PORTRETTET: Anbjørg Sætre Håtun: Overleveren
*GALLERI VELFERD: i 1942
*Velferd presenterer prisvinnerne i skrive- og fotokonkurransen
*VELFERDKOMMENTAREN: Arnstein Mykletun og Kjell Vaage: Hvorfor har kvinner høyere sykefravær enn menn?
*KRONIKKEN: Knut Kjeldstadli: Fra almisse til universelle ordninger - og tilbake igjen?
*Debatt
*INTERNASJONALEN: Anne Mette Ødegård: Finanskrise: Tiltakene svekker arbeidstakernes kår og innflytelse
*BØKER: Hanne Thommesen: Hverdagsliv med psykiske og rusrelaterte problem
*TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Fikk sykepenger etter konflikt på arbeidsplassen - men ikke for hele sykmeldingsperioden
*Liten takhøyde for arbeidstakere som sliter
*Avdramatiserer økt kjønnsgap i sykefraværet
*PÅ TAVLA: Bent Høie: - Folk får ikke kastet psykiske diagnoser etter seg

Forside 3-4-12 - liten

Velferd 3/4 - 2012

*LEDER: Samme mantra – fra Magnus Lagabøter til i dag
*Program for Velferdkonferansen
*Velferds opinionsundersøkelse: Nordmenn tror innvandring fra EU gir velferdskutt
*Velferd satte dagsorden i Stortinget
*Høyre og Arbeiderpartiet er enige: Det er grenser for velferd
*Hun som vokter porten til velferdsstaten
*Joker-kjøpmann: Med omsorg på tilbud
*Diagnoser blir sovepute for systemet
*PORTRETTET: Arnhild Lauveng: Galskapens myteknuser
*GALLERI VELFERD: i 1932
*Velferd 100 år
*KRONIKKEN: Axel West Pedersen: Slemme dansker og snille nordmenn?
*Velferdens grenser under debatt i Danmark
*VELFERDKOMMENTAREN: Solveig Osborg Ose: Inkluderingens naturlige grenser
*KRONIKKEN: Georges Midré: Viljen til å arbeide avgjør – da som nå
*INTERNASJONALEN: Einar Øverbye: Om nødvendigheten av å elske sin skjebne
*BØKER: Aksel Hatland: Er velferdsmodellene blitt en tvangstrøye?
*DEBATT: Terje Viken: Brukerorganisasjonene overser brukerne
*TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Ikke lenger like lett å få omskolering
*Bedrifter skal få hjelp til å inkludere
*Bedrifter sliter med Navs skjemavelde
*PÅ TAVLA: Kari Gran: – Tiggeforbud er ikke veien å gå

Forside 2-2012 - liten

Velferd 2 - 2012

*LEDER: Tvunget til å tigge – den gang og nå
*Velferdkonferansen 2012 – program
*Nav svikter folk med lese- og skrivevansker
*Nav-ansatte bekymret over interne konkurranser
*Blant de beste i kommune-klassen: Sykefraværet synker i Sandefjord
*PORTRETTET: Ola Ødegaard: Tapernes kriger
*KRONIKKEN: Inger Marie Lid og Per Koren Solvang: Nye forståelser av funksjonshemming – et menneskerettighetstema
*Psykologer vil ha rett til å sykmelde
*VELFERDKOMMENTAREN: Ada Engebrigtsen: En «mangfoldig betjening» er et demokratisk rettsprinsipp
*INTERNASJONALEN: Stein Kuhnle: Velferdsstaten globaliseres
*BØKER: Nicolay Skarning: Sykefravær
*TRYGDERETT: Siri: Øvstebø: Nav avslo krav om sykepenger uten hjemmel i loven
*MAGASINET VELFERD FOR 100 ÅR SIDEN
*Tikkende velferdsbombe i Kina
*PÅ TAVLA: Marcos Amano: – I Norge har de i hvert fall et håp

Forside 8-2011

Velferd 8 - 2011

*LEDER: Søppelmennesker - finnes de?
*Storbedrift sier opp IA-avtale
*Kvalifiseringsprogrammet: Bosted kan avgjøre om du kommer i jobb 
*Gradert sykmelding gir kortere fravær
*Nav Drammen får ungdom i aktivitet Topptungt Nav hindrer samarbeid
*Flere partier vil ha «sorg» på sykmeldingsskjema
*Økende kritikk mot danske fleksjobber
*PORTRETTET: Kai Zahl: Pappaen til Børge
*KRONIKKEN: Rolf Rønning: Helseforebygging er interessekamp
*VELFERDKOMMENTAREN: Solveig Osborg Ose: Kommunikasjon til besvær
*DEBATT: Anne Marie Støkken og Asbjørn Johannessen: Sats på fagutvikling i en sliten organisasjon
*INTERNASJONALEN: Stein Kuhnle: Velferdsstatens ukritiske import av begreper
*BØKER: Gro Th. Lie og Inger Granby: Mennesket bak rusen
*TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Nær nok tilknytning til arbeidet?
*Mye svart arbeid blant polakker

Forside 7-2011

Velferd 7 - 2011

* LEDER: Nav-effekten - finnes den?
* Seniormyter står for fall
 *
Frp: Ingen uføretrygd til ungdom
* Kommunal misnøye med Nav-partnerskap
* «Aktiv på dagtid»: Lav terskel – høy gevinst
*
Ny bok om sosial kapital: Knuser mytene om tillitskrise
* Sårbar innvandrergruppe: Svaksynt og usynlig
* Arbeidslivet trenger ufaglært ungdom
* PORTRETTET: Robert Eriksson: Fremskrittets mann
* GALLERI VELFERD: Gunnar Torvund
*
KRONIKKEN: Anne Lise Fimreite og Jacob Aars: Fem år med Nav – mer samordning – og nye utfordringer
* VELFERDKOMMENTAREN: Arnstein Mykletun: Sykmelding kan ha alvorlige bivirkninger ved tvangslidelser
* Ny jobbstrategi fra regjeringen: Funksjonshemmede gründere fortsatt glemt
* INTERNASJONALEN: Einar Øverbye: Nå dør det «bare» 20 800 barn daglig
* BØKER: Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard: Sosial kapital i Norge
* TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Klagen ble avvist fordi Nav mente at den ikke var levert i tide
* Nav-brukere mangler aktivitetsplan


Bestill abonnement på Velferd      Kjøp elektronisk utgave
| Mer
Levert av CustomPublish AS