29. januar 2023
Tekststørrelse
Kontrast
ETTERSPURTE SENIORER: Godt voksne ledere med lang erfaring er attraktive når bedrifter har behov for ledervikarer. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

jobbforalle.no

Leier ut ledervikarer:

Stor etterspørsel etter erfarne seniorer

Høy alder er ingen hemsko for en leder. Snarere tvert om. Det mener Sverre Holen, som i 15 år har leid ut erfarne og godt voksne ledere under mottoet: Skal du ha ting gjort effektivt – gå til dem som har gjort det før.

Annonse
 
FOTO: NHO Service

Jobbforalle-bloggen:

Et annet blikk på ting

Over 80 prosent med diagnosen aspergers ender utenfor arbeidslivet. Jørgen og Martin er åpenbart sterke eksempler på det motsatte, skriver Baard Fiksdal.

VIL HA ELDRE I ARBEID: – Det er jo fantastisk at vi lever så mye lengre enn før, men vi kan ikke ha store deler av befolkningen gående uvirksom, sier Astrid Nøklebye Heiberg (80). Foto: Werner Juvik

Eldrestrategen

Astrid Nøklebye Heiberg vil omgjøre eldrebølgen – den grå tsunamien – til positiv bølgekraft.
– Vi må gjøre noe for at de som vil, kan og har kompetanse står lengre i arbeid, sier hun.

Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Limet som forsvant

Høflighet er av de små hverdagslige tingene som limer folk sammen i samfunn. Men med automatiske dører på T-banen er høflighetsgesten med å holde døren åpen for andre blitt overflødig. En liten limstift er blitt fjernet.

 

VÄNERSBORG, SVERIGE 2016-05-09: På Sveriges største asylmottak organiserer asylsøkerne aktiviteter som fremmer engasjement og samfunnsdeltakelse. Nå strømmer folk til for å lære av erfaringene på Restad gård. FOTO: WERNER JUVIKNavn:De tre ho

Suksess på Sveriges største asylmottak:

– Vi ønsker å yte og ta ansvar

Da Adnan Abdul Ghani kom til Sverige som flyktning nektet han å slå seg til ro med en passiv tilværelse på asylmottak. I stedet mobiliserte han beboerne på mottaket til å starte egne aktiviteter. Nå valfarter folk til Restad gård for å lære.

Annonse
SMÅ AKTØRER FORSVINNER: – Gjennom mange år har det vært en satsing på å bygge opp mange småskalatilbud tilpasset mindre målgrupper. Men nå blir utviklingen reversert, konstaterer Jon-Ivar Windstad i Kirkens Bymisjon Drammen.anbudskonkurransen både for oppfølging og avklaring for hele fylket.

Nav-anbud har ført til sentralisering:

– Lokal kunnskap og erfaring går tapt

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til at små aktører med lang erfaring og kunnskap om det lokale arbeidsmarkedet forsvinner ut. – Vi frykter at de som står utenfor arbeidslivet får et dårligere tilbud, sier Jon-Ivar Windstad i Kirkens Bymisjon Drammen.

FORNØYD: – Stortingsmeldingen gir oss den retningen og den fleksibiliteten vi trenger for å lykkes med vårt samfunnsoppdrag, sa arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng da Nav-meldingen ble lagt fram.

Stortingsmelding om Nav:

Vågeng får det som hun vil

Nav bør gjøre mer av den arbeidsrettede oppfølgingen selv, framfor å sette ut oppgavene til andre, sa Nav-sjef Sigrun Vågeng til Velferd tidligere i år. Nå har regjeringen bestemt at hun skal få gjøre som hun ønsker.

Aktuelt-faksimile-3-2016

Mindre Nav-kritikk i pressen

Nav får langt flere positive enn negative oppslag i mediene. Og det var færre negative oppslag i 2015 enn året før, mens den positive omtalen økte i omfang.

FORENKLING OG OPPRYDNING: – Enklere tiltak og større forutsigbarhet må til om man skal få til et inkluderende arbeidsliv, sier Steinar J. Olsen.

Jobbforalle-bloggen:

Ressurser på avveie

Vi vet at samfunnsansvar lønner seg både for bedriften, mennesket og samfunnet. Inkluderende arbeidsliv er intet unntak, skriver Steinar J. Olsen i Stormberg.

Annonse
MER PÅ ANBUD: Private selskaper konkurrerer i økende grad om å få utføre Nav-tiltak for å få folk ut i jobb. Om leverandørene har fast ansatte eller bruker innleid arbeidskraft, har ingen betydning ved tildeling av kontrakter.

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak:

Ingen krav om faste ansettelser

I Rogaland har firmaet Din Utvikling kapret halvparten av markedet for Nav-tiltaket oppfølging. Selskapet baserer seg i stor grad på innleide konsulenter. Det bekymrer fagbevegelsen, men har ingen betydning for Nav.

STOR SKEPSIS: Mange uttrykte skepsis til å overføre ansvar til kommunene da funksjonshemmedes organisasjoner inviterte til debatt om hjelpemiddelordningen. Fra venstre stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen (Høyre), stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Arbeiderpartiet), generalsekretær Arnt Holte i Norges Blindeforbund, stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) og spesialrådgiver Lars Ødegård i Norges Handikapforbund.

Organisasjoner advarer mot hjelpemiddel-reform:

– Truer mulighetene til et selvstendig liv

Regjeringen vurderer å overføre ansvar for formidling av hjelpemidler til kommunene. Det vil svekke funksjonshemmedes muligheter til å delta i samfunnet på lik linje med andre, advarer funksjonshemmedes organisasjoner.

KOSTER SAMFUNNET MER: Nordmenn flest mener at trygdemisbruk er umoralsk og usolidarisk og at det påvirker velferdsordninger negativt. Beregninger tyder imidlertid på at svart arbeid koster samfunnet mer enn ti ganger så mye som juks med trygdeytelser.

Nordmenns holdninger:

Fordømmer trygdemisbruk – tar lettere på svart arbeid

Ni av ti nordmenn mener at trygdemisbruk er meget alvorlig. Bare én av tre mener det er like alvorlig å jobbe svart eller betale andre for svart arbeid.

AktuellProfil-3-2016

Funkis-politikeren

Synne Lerhol leder Unge Funksjonshemmede fra en rullestol og er arbeidsleder for et eget team som hjelper henne til å leve et selvstendig liv. Det er nettopp hva hun ønsker at flere unge med funksjonsnedsettelser skal få oppleve.

Levert av CustomPublish AS