29. januar 2023
Tekststørrelse
Kontrast
KOSTER SAMFUNNET MER: Nordmenn flest mener at trygdemisbruk er umoralsk og usolidarisk og at det påvirker velferdsordninger negativt. Beregninger tyder imidlertid på at svart arbeid koster samfunnet mer enn ti ganger så mye som juks med trygdeytelser.
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

KOSTER SAMFUNNET MER: Nordmenn flest mener at trygdemisbruk er umoralsk og usolidarisk og at det påvirker velferdsordninger negativt. Beregninger tyder imidlertid på at svart arbeid koster samfunnet mer enn ti ganger så mye som juks med trygdeytelser.

Nordmenns holdninger:

Fordømmer trygdemisbruk – tar lettere på svart arbeid

Ni av ti nordmenn mener at trygdemisbruk er meget alvorlig. Bare én av tre mener det er like alvorlig å jobbe svart eller betale andre for svart arbeid.

Nordmenn er mindre kritiske til svart arbeid enn til juks med trygdeytelser, tyveri og forsikringsjuks. Det går fram av en undersøkelse av holdninger til trygdemisbruk, som Opinion har gjort for Nav.

I undersøkelsen er folk spurt om hvor alvorlig de vurderer ulike handlinger. Av de framlagte handlingsalternativene er det trygdemisbruk folk er mest kritiske til.

Mens ni av ti mener trygdemisbruk er meget alvorlig, mener åtte av ti at det er meget alvorlig å stjele/naske fra butikker eller egen arbeidsgiver. Sju av ti mener det er meget alvorlig å oppgi feil opplysninger til forsikringsselskaper.

Fordømmelsen av svart arbeid er ikke like sterk. Bare tre av ti mener det er meget alvorlig å jobbe svart, og en like lav andel mener det er meget alvorlig å benytte seg av svart arbeidskraft.

Ikke overrasket

– Både juks med trygdeytelser og svart arbeid er stjæling fra fellesskapet, fastslår stortingsrepresentant Karin Andersen fra Sosialistisk Venstreparti. Hun er imidlertid ikke overrasket over at folk tar sterkere avstand fra trygdemisbruk enn fra svart arbeid.

– Det er ikke så mange som har hatt behov for behovsprøvde velferdsytelser, men de fleste har vært i nærheten av å jobbe svart eller å benytte svart arbeidskraft. Svart arbeid ligger nærmere folks hverdag.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Aktuelt_svart-3-2016.jpg
BLÅSES OPP: – Trygdesvindel blir blåst opp i mediene
som en trussel mot velferdsstaten. Men svart arbeid,
skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet er en langt
større trussel, fastslår stortingsrepresentant Karin Andersen.

Andersen mener det også spiller inn at trygdemisbruk kan involvere folk nederst på den sosiale rangstigen, mens skatteunndragelser ofte begås av folk som tilhører en beundret elite.

Trygdesvindel blåses opp

SV-politikeren understreker at det er viktig å bekjempe snylting på trygdeytelser, fordi misbruk kan undergrave velferdsordningene og ramme folk som virkelig trenger dem. Men andre lovbrudd har større samfunnsøkonomiske konsekvenser, påpeker hun.

– Trygdesvindel blir blåst opp i mediene som en trussel mot velferdsstaten. Men svart arbeid, skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet er en langt større trussel. Det er dette man virkelig burde sette inn støtet for å bekjempe.

Trygdesvindel beløper seg årlig til om lag seks milliarder kroner, i følge en kartlegging analyseselskapet Proba samfunnsanalyse gjorde for Arbeidsdepartementet i 2013. Til sammenligning er det anslått at svart arbeid koster samfunnet 70 milliarder kroner i tapte skatte- og avgiftsinntekter i året. Tar man med annen økonomisk kriminalitet, vil beløpet være langt høyere.

Denne artikkelen stod på trykk i Magasinet Velferd 3-2016. Klikk her for digital utgave av Velferd.

blog comments powered by Disqus

Bestill abonnement på Velferd      Kjøp elektronisk utgave
| Mer
Levert av CustomPublish AS