4. oktober 2022
Tekststørrelse
Kontrast

Annonsér i Velferd!

Velferd er landets eneste uavhengige publikasjon på det viktige og omfattende feltet som hører hjemme under Arbeids- og velferdsetaten, Nav: sosiale spørsmål, trygd, rehabilitering, attføring og arbeid. Velferd skal bidra til en kritisk, fri og uavhengig debatt om norsk og internasjonal velferdspolitikk.

Magasinet Velferd tar sikte på å påvirke velferdspolitiske prosesser gjennom reportasjer, intervjuer, kommentarer, kronikker og debattstoff. Velferd retter et kritisk søkelys mot lover, regelverk og forvaltning av politiske vedtak og belyser de sosiale og helsemessige konsekvensene som ulike vedtak – og praktiseringen av dem – får for brukerne av velferdsstatens tjenester. Velferd har fått Fagpresseprisen som Norges beste fagblad.

Velferd er et naturlig annonseforum for produkter og tjenester innen attføring og rehabilitering, bedriftshelsetjeneste, tekniske hjelpemidler, voksenopplæring, sosial- og velferdsfaglig utdanning, etter- og videreutdanning, kurs, seminarer og konferanser og faglitteratur.

Bladet er normalt på 44 sider med gjennomgående fire-farger. Redaksjonen legger stor vekt på bruk av gode bilder og grafisk design.

Velferd gjennomførte en leserundersøkelse høsten 2013.
Rapport fra leserundersøkelsen finner du ved å klikke her.

Utgivelser: 8 utgaver pr år

Bestill annonser

Velferd har et samarbeid med Mediepilotene AS om annonsering på nett og i papirutgaven.
Kontakt:

Arne Bergsli
Telefon: +47 917 37 810
E-post: arne@mediapilotene.no

Arnt-Ove Drageset
Telefon: +47 924 45 846
E-post: ao@mediapilotene.no

Velferd
Torggata 10
0181 OSLO
Tlf: 22 85 07 70
e-post: velferd@velferd.no
Internett: www.velferd.no

UTGIVER: Stiftelsen Sosial Trygd
TRYKKERI: Polinor AS
 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe

Bladet henvender seg spesielt til ansatte i Nav, Arbeids- og velferdsetaten, ulike sosialtjenester, bedriftshelsetjenester, frivillige organisasjoner, attføringsbedrifter, offentlige og private personalkontorer, og forsikring, brukere, forskere og beslutningstakere, samt andre personer som ønsker en informert og nyansert debatt om velferdsstaten.

Opplag

Magasinet Velferd trykkes i 3000 eksemplarer

Bladet distribueres til abonnenter i Norge og i utlandet.
Enkeltnumre kan bestilles direkte fra Redaksjonen.

 

Utgivelsesplan 2016

Nr.

Materiellfrist

Utgivelse

1

26. januar

5. februar

2

8. mars

18. mars

3

26. april

6. mai

4

7. juni

17. juni

5

23. august

2. september

6

20. september

30. september

7

18. oktober

28. oktober

8

29. november

9. desember

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

 Annullasjonsfrist: Som materiellfrist. Det beregnes ca. 1 uke fra utgivelsesdato til bladet mottas av abonnentene.

Annonsepriser 2016

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 14 960 191x235  
1/2 side 9 090 95x235 191x117
1/4 side 6 550 95x117 191x58
1/8 side 3 910    

Hvis redaksjonen skal utforme annonsen kommer et tillegg i prisen.
Alle priser er ekskl. mva.

Provisjon/godtgjørelse

Byråprovisjon 3,5 %

Tekniske data

Bladformat: 220x270
Satsflate: 191x235
Antall spalter: 2-3-4
Spaltebredde: 44, 60, 93
Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja
Papirkvalitet omslag: 150 g Dito ubestrøket
Papirkvalitet innmat: 120 g Dito ubestrøket

Annonsepriser på nett 2016:

Toppbanner (980x150):
4 uker eksklusiv plass: kr 12 000
8 uker eksklusiv plass: kr 15 000

4 uker alternerende plass (1 av 3): kr 7 500
8 uker alternerende plass (1 av 3): kr 10 000

Skyskraper 1 (180x500):
4 uker eksklusiv plass: kr 12 000
8 uker eksklusiv plass: kr 15 000

4 uker alternerende plass (1 av 3): kr 7 500
8 uker alternerende plass (1 av 3): kr 10 000

Sticky skyskraper (nr 2/ 180x500):
4 uker eksklusiv plass: kr 12 000
8 uker eksklusiv plass: kr 15 000

4 uker alternerende plass (1 av 3): kr 7 500
8 uker alternerende plass (1 av 3): kr 10 000

Artikkelboard (300x250):
4 uker eksklusiv plass: kr 6 000
8 uker eksklusiv plass: kr 7 500

4 uker alternerende plass (1 av 3): kr 4 500
8 uker alternerende plass (1 av 3): kr 6 000

Banner i midtspalten (735 x 150):
4 uker eksklusiv plass: kr 6 000
8 uker eksklusiv plass: kr 7 500

4 uker alternerende plass (1 av 3): kr 4 500
8 uker alternerende plass (1 av 3): kr 6 000

Banner i nyhetsbrev: ta kontakt for pris!
(Pris vil variere utfra antall mottakere, antall utsendelser etc)


Bestill abonnement på Velferd      Kjøp elektronisk utgave
| Mer
Levert av CustomPublish AS