21. mars 2023
Tekststørrelse
Kontrast
VÄNERSBORG, SVERIGE 2016-05-09: På Sveriges største asylmottak organiserer asylsøkerne aktiviteter som fremmer engasjement og samfunnsdeltakelse. Nå strømmer folk til for å lære av erfaringene på Restad gård. FOTO: WERNER JUVIKNavn:De tre ho

Suksess på Sveriges største asylmottak:

– Vi ønsker å yte og ta ansvar

Da Adnan Abdul Ghani kom til Sverige som flyktning nektet han å slå seg til ro med en passiv tilværelse på asylmottak. I stedet mobiliserte han beboerne på mottaket til å starte egne aktiviteter. Nå valfarter folk til Restad gård for å lære.

SMÅ AKTØRER FORSVINNER: – Gjennom mange år har det vært en satsing på å bygge opp mange småskalatilbud tilpasset mindre målgrupper. Men nå blir utviklingen reversert, konstaterer Jon-Ivar Windstad i Kirkens Bymisjon Drammen.anbudskonkurransen både for oppfølging og avklaring for hele fylket.

Nav-anbud har ført til sentralisering:

– Lokal kunnskap og erfaring går tapt

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til at små aktører med lang erfaring og kunnskap om det lokale arbeidsmarkedet forsvinner ut. – Vi frykter at de som står utenfor arbeidslivet får et dårligere tilbud, sier Jon-Ivar Windstad i Kirkens Bymisjon Drammen.

FORNØYD: – Stortingsmeldingen gir oss den retningen og den fleksibiliteten vi trenger for å lykkes med vårt samfunnsoppdrag, sa arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng da Nav-meldingen ble lagt fram.

Stortingsmelding om Nav:

Vågeng får det som hun vil

Nav bør gjøre mer av den arbeidsrettede oppfølgingen selv, framfor å sette ut oppgavene til andre, sa Nav-sjef Sigrun Vågeng til Velferd tidligere i år. Nå har regjeringen bestemt at hun skal få gjøre som hun ønsker.

MER PÅ ANBUD: Private selskaper konkurrerer i økende grad om å få utføre Nav-tiltak for å få folk ut i jobb. Om leverandørene har fast ansatte eller bruker innleid arbeidskraft, har ingen betydning ved tildeling av kontrakter.

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak:

Ingen krav om faste ansettelser

I Rogaland har firmaet Din Utvikling kapret halvparten av markedet for Nav-tiltaket oppfølging. Selskapet baserer seg i stor grad på innleide konsulenter. Det bekymrer fagbevegelsen, men har ingen betydning for Nav.

STOR SKEPSIS: Mange uttrykte skepsis til å overføre ansvar til kommunene da funksjonshemmedes organisasjoner inviterte til debatt om hjelpemiddelordningen. Fra venstre stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen (Høyre), stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Arbeiderpartiet), generalsekretær Arnt Holte i Norges Blindeforbund, stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) og spesialrådgiver Lars Ødegård i Norges Handikapforbund.

Organisasjoner advarer mot hjelpemiddel-reform:

– Truer mulighetene til et selvstendig liv

Regjeringen vurderer å overføre ansvar for formidling av hjelpemidler til kommunene. Det vil svekke funksjonshemmedes muligheter til å delta i samfunnet på lik linje med andre, advarer funksjonshemmedes organisasjoner.

KOSTER SAMFUNNET MER: Nordmenn flest mener at trygdemisbruk er umoralsk og usolidarisk og at det påvirker velferdsordninger negativt. Beregninger tyder imidlertid på at svart arbeid koster samfunnet mer enn ti ganger så mye som juks med trygdeytelser.

Nordmenns holdninger:

Fordømmer trygdemisbruk – tar lettere på svart arbeid

Ni av ti nordmenn mener at trygdemisbruk er meget alvorlig. Bare én av tre mener det er like alvorlig å jobbe svart eller betale andre for svart arbeid.

UTDANNING ER VIKTIG: Utdanning har stor betydning for funksjonshemmedes arbeidsdeltakelse. Mens bare 44 prosent av de funksjonshemmede med lav utdanning er i arbeid, er yrkesdeltakelsen på hele 77 prosent blant de høyest utdannede.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon:

Frykter vanskeligere arbeidsmarked for funksjonshemmede

Arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede er lavere i dag enn på begynnelsen av 2000-tallet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Økt arbeidsledighet kan gjøre terskelen inn i arbeidslivet enda høyere, frykter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Illustrasjon: Henry Bronken

Kronikk:

Fra aktivitetsplikt til tiltaksplikt

Å snakke om aktivitetsplikt er populært. Men det vi trenger er tiltaksplikt for stat og kommune, ikke aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, skriver samfunnsforsker Karin Gustavsen.

VENNER FOR LIVET: – Else-Marie lærer meg å bli kjent med det norske samfunnet, sier besøksvenn Abebayehu Birhane.

Skaper muligheter med «Helsebringende frivillighet»:

Åpner døra til arbeidslivet

Et samarbeidsprosjekt mellom Nav og Røde Kors fyller ut hullete CV-er og øker sjansen for å få folk ut i arbeid. Flere deltakere knytter også varige vennskapsbånd.

STOR INTERESSE: Studentene har vist stor interesse for å arbeide som frivillige for Den Uavhengige Sosialrådgivningen, forteller studentassistent Vegard Fiskaa Isebakke og studieveileder Lise Cecilie Kleppe ved Institutt for sosialfag på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fra ord til handling:

Studenter lærer gjennom å veilede

Studenter i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus har startet en uavhengig sosialrådgivning for folk i Oslo-området. – Mange henvendelser gjelder spørsmål knyttet til Nav, forteller studentassistent Vegard Fiskaa Isebakke.

FIKK DRØMMEJOBBEN: Tore Olsen fikk jobben som vaktmester.

Tore fikk drømmejobben:

– En av de bedre julegavene jeg har fått

En alvorlig trafikkulykke sendte trailersjåfør Tore Olsen ut i langtidssykemelding med et ønske om å aldri havne bak rattet igjen. Takket være Nav Heimdal fikk Tore ønsket oppfylt med fast jobb som vaktmester i desember 2015.

van der Wel 2-2016

Velferdsstaten styrker arbeidsmoralen

Frykten for at sjenerøse velferdsordninger svekker arbeidsmoralen er overdrevet. Arbeidsviljen og arbeidsdeltakelsen er høyest i land med sjenerøse velferdsordninger, viser forskning.

Levert av CustomPublish AS