3. oktober 2022
Tekststørrelse
Kontrast
VENNER FOR LIVET: – Else-Marie lærer meg å bli kjent med det norske samfunnet, sier besøksvenn Abebayehu Birhane.
Foto: Werner Juvik

VENNER FOR LIVET: – Else-Marie lærer meg å bli kjent med det norske samfunnet, sier besøksvenn Abebayehu Birhane.

Skaper muligheter med «Helsebringende frivillighet»:

Åpner døra til arbeidslivet

Et samarbeidsprosjekt mellom Nav og Røde Kors fyller ut hullete CV-er og øker sjansen for å få folk ut i arbeid. Flere deltakere knytter også varige vennskapsbånd.

Hjemme hos Else-Marie Skau på Rødtvedt i Groruddalen i Oslo står kakene og kaffen klar. 70-åringen har forberedt seg til å ta imot oss sammen med sin besøksvenn Abebayehu Birhane. Men den om lag 20 år yngre venninnen har ennå ikke kommet.

– Hun driver eget rengjøringsfirma og måtte ut på en jobb, forklarer vertinnen unnskyldende.

Noen minutter senere ringer dørklokka, og Abebayehu Birhane står på døra med et bredt smil. Hun vinkes inn i leiligheten, og de to kvinnene setter seg sammen i sofaen. Praten går lett mellom dem, og latteren sitter løst.

I samtalen er det imidlertid også rom for formaninger.

– Du må passe på å komme presis, sier Else-Marie Skau strengt med henvisning til at den andre kom litt forsinket til avtalen med Velferd.

Venner for livet

De to kvinnene ble kjent for to år siden da Abebayehu Birhane begynte som besøksvenn gjennom besøkstjenesten i Oslo Røde Kors.

Helseproblemer og trang økonomi gjorde at Else-Marie Skau kom seg lite ut. Og når venner var døde, ble det begrenset sosial kontakt. Derfor ønsket hun seg en besøksvenn.

Etter mange møter er de to blitt venner for livet. Og Else-Marie Skau er raus med rosen til kvinnen ved siden av seg i sofaen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Hovedsaken-3-2016a.JPG
GJENSIDIG GLEDE OG NYTTE: Abebayehu Birhane ble rekruttert som besøksvenn for Else-Marie Skau da hun gikk på kurs hos Nav Grorud.

– Du er enestående. Du har hjulpet meg mye, sier hun.

– Jeg blir glad når jeg kan hjelpe deg, svarer Abebayehu Birhane. Hun forsikrer samtidig om at også hun har stort utbytte av samværet.

– Else-Marie hjelper meg til å bli bedre i norsk, og hun hjelper meg med praktiske ting. Hun lærer meg å bli kjent med det norske samfunnet. Hun er min veileder for livet i Norge, sier hun.

Samarbeid med Nav

Abebayehu Birhane kom til Norge som flyktning fra Etiopia for 12 år siden. Hun er en av om lag 30 besøksvenner som er rekruttert gjennom prosjektet «Helsefremmende frivillighet».

– Jeg gikk på kurs hos Nav Grorud om hvordan man driver egen bedrift. Da jeg gikk på kurset kom Røde Kors og spurte om jeg ville jobbe som frivillig. Jeg hadde erfaring fra frivillig arbeid i Etiopia, og tenkte at dette var en god idé, forteller hun.

«Helsefremmende frivillighet» er et samarbeid mellom besøkstjenesten i Oslo Røde Kors, Helseetaten i Oslo og Nav. Det startet med et pilotprosjekt i 2014 hos Nav Grorud, og etter hvert har også Nav-kontorer i fire andre bydeler i Oslo kommet med.

Prosjektet bygger på en overbevisning om at frivillig innsats kan være både helsefremmende og et skritt på veien inn i arbeidslivet.

Personlig utvikling

Oslo Røde Kors har i alt mer enn 600 besøksvenner som besøker mennesker hjemme eller på institusjoner. Vanligvis blir folk besøksvenner ved at de selv henvender seg til organisasjonen, men gjennom prosjektet «Helsefremmende frivillighet» rekrutteres besøksvenner aktivt blant mennesker som deltar på ulike tiltak hos Nav.

Felles for dem som rekrutteres gjennom prosjektet, er at de står utenfor arbeidslivet.

– Den opprinnelige motivasjonen for prosjektet var å rekruttere flere besøksvenner, men vi så raskt at det også var viktig for dem som er arbeidsledige. Derfor utvidet vi målsetningen til også å bidra til personlig utvikling og kompetanseutvikling for besøksvennene, kombinert med glede over å hjelpe andre, sier prosjektleder Kristin Moe i Oslo Røde Kors.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Hovedsaken-3-2016e.jpg
POSITIV VIRKNING: – Det er nærliggende å tro at
det frivillige arbeidet gir et positivt inntrykk i møtet
med en mulig arbeidsgiver, sier prosjektleder Kristin
Moe i Røde Kors.

Folk som selv oppsøker Røde Kors for å bli besøksvenner, vet normalt en del om hva det går ut på. De som rekrutteres gjennom Nav, kjenner imidlertid ofte ikke til hva det innebærer. Derfor får de individuell oppfølging den første tiden, i tillegg til at de får samme opplæring som andre besøksvenner, forteller Kristin Moe.

Bra på CV-en

Prosjektlederen har bakgrunn som HR-direktør og har jobbet med rekruttering i mange år. Av egen erfaring vet hun hva det kan bety for jobbsøkere at de har bakgrunn fra frivillig arbeid. Hun har selv vært med på å ansette personer som har hatt frivillig innsats på CV-en.

– Hvis du er arbeidsledig er det positivt at du har vært engasjert i frivillig arbeid. Alle skriver i jobbsøknader at de er engasjerte og villige til å stå på, men det teller at du har vist det i praksis.

Mange av dem som er rekruttert som besøksvenner gjennom Nav, har fått seg jobb etter at de ble med i prosjektet.

– De vi har rekruttert, er flinke folk. Vi kan ikke si at de har fått jobb fordi de har vært besøksvenner, men det er nærliggende å tro at det frivillige arbeidet gir et positivt inntrykk i møtet med en mulig arbeidsgiver, sier Kristin Moe.

Bidrar til integrering

I flere av bydelene som er med i prosjektet, er det en stor andel fra etniske minoriteter i befolkningen. Det betyr at det også er mange med minoritetsbakgrunn blant dem som er rekruttert som besøksvenner.

For å være besøksvenn må man kunne nok norsk til å følge opplæringskurset hos Røde Kors. Man må også kunne føre en samtale med den man besøker, men det er ikke nødvendig å kunne snakke flytende norsk.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Hovedsaken-3-2016b.JPG
GOD ERFARING: Abebayehu Birhane kom til Norge som flyktning fra Etiopia for 12 år siden. Hun hadde erfaring fra frivillig arbeid i
hjemlandet og tenkte det kunne være en god idé også i Norge.

– Vi har erfart at de vi rekrutterer med bakgrunn fra andre land, veldig gjerne vil bli bedre kjent med det norske samfunnet, bli bedre i norsk og bidra i samfunnet. Vi opplever at prosjektet for denne gruppen fungerer som et bidrag til integrering, sier Kristin Moe.

Nav er fornøyd

Nav Grorud har meget gode erfaringer fra samarbeidet med Røde Kors om å rekruttere besøksvenner, forteller veileder Anette Haug Kirkebøen. Sammen med sin kollega Liv-Nina Myklebost har hun jobbet tett med Oslo Røde Kors siden arbeidet med prosjektet startet ved Nav Grorud for to år siden.

– Når man har lite jobberfaring, eller jobberfaringen ligger langt tilbake i tid, har vi tro på at det å bruke seg selv som medmenneske gjennom å være besøksvenn, kan bidra til å bygge opp selvtilliten, sier Kirkebøen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Hovedsaken-3-2016d.jpg
LAVTERSKELTILBUD: – Helsebringende frivillighet er et lavterskeltilbud som kan bygge opp selvtillit og sosial kompetanse, sier veileder
Anette Haug Kirkebøen ved Nav Grorud.

I likhet med prosjektleder Kristin Moe mener Nav-veilederen at erfaring som besøksvenn kan være verdifull når man er jobbsøker.

– Når du har hull i CV-en, kan det gjøre en forskjell at det står at du har erfaring fra frivillig arbeid, påpeker hun.

Motiverte deltakere

Hos Nav Grorud rekrutteres besøksvenner i stor grad blant deltakere i kvalifiseringsprogrammet, som har til mål å få langtidsmottakere av sosialhjelp over i arbeid og aktivitet.

Å være besøksvenn kan inngå i aktivitetsplanen til deltakerne. Men det er ikke noe som påtvinges dem, understreker Kirkebøen.

– Å bli besøksvenn er ikke noe vi presser på folk. Men en god del har lyst til å gjøre dette. Det er mange som er motivert for å delta i aktiviteter som kan hjelpe dem til å komme i jobb.

Lavterskeltilbud

En hovedbegrunnelse for Nav Groruds samarbeid med Røde Kors er at det frivillige engasjementet som besøksvenn kan hjelpe folk til å komme ut i arbeid. Men det kan også være en god aktivitet for personer som ikke kan stå i en vanlig jobb, understreker Anette Haug Kirkebøen.

– En del mennesker kan av helsemessige grunner ikke ta vanlig lønnet arbeid. For dem kan frivillig innsats være viktig.

Som besøksvenn forplikter du deg til å sette av tid til å gå på besøk en gang annenhver uke. Det er noe mange kan klare, påpeker Kirkebøen.

– Dette er et lavterskeltilbud som kan bygge opp selvtillit og sosial kompetanse og bidra til at man får en bedre hverdag.

Får større nettverk

– Jeg anbefaler andre å bli besøksvenn. Det er en kjempegod idé å engasjere seg i frivillig arbeid hvis du er arbeidsledig. Du treffer folk, får et større nettverk. Det er en god start hvis man ikke vet hva man skal gjøre, sier Samreen Qamar.

30-åringen hadde vært langtidssykemeldt og var arbeidsledig da hun sa ja til å bli besøksvenn. En veileder ved Nav Nordstrand inviterte henne til et møte der muligheten til å bli besøksvenn ble presentert.

Hovedsaken-3-2016c.jpg
LÆRER MYE: – Jeg er blitt kjent med andre, og jeg er
også blitt bedre kjent med meg selv, sier besøksvenn
Samreen Qamar.

– Jeg hadde ikke hørt om besøksvenntjenesten til Røde Kors før, men tenkte at det passet bra fordi jeg ikke hadde noe å gjøre. Man får motivasjon av å hjelpe andre. Man blir gladere og får mer energi.

Etter at hun hadde vært besøksvenn en periode, ble Samreen Qamar spurt om hun kunne tenke seg å bli gruppeleder for andre besøksvenner. Hun svarte ja, og i dag har hun ansvaret for å følge opp 25 andre besøksvenner.

– En positiv erfaring

Da Samreen Qamar ble rekruttert som besøksvenn, hadde hun søkt på mange jobber uten å få napp. Hun er utdannet som helsesekretær, men forteller at hun nesten hadde mistet troen på at hun skulle klare å komme seg i arbeid.

Allerede før hun kom i gang som besøksvenn, fikk hun imidlertid deltidsjobb i butikk. Senere fikk hun et vikariat som helsesekretær, og nå har hun fått fast jobb.

For 30-åringen er det ikke en direkte sammenheng mellom engasjementet som besøksvenn og det at hun har fått seg en jobb. Hun understreker imidlertid at det frivillige engasjementet for Røde Kors har betydd mye for henne.

– Å være besøksvenn er en positiv erfaring i livet mitt. Det ble en overgang til å se mer positivt på hverdagen. Jeg er blitt kjent med andre, og jeg er også blitt bedre kjent med meg selv. Jeg opplever at jeg er blitt mer voksen. Jeg har kommet videre i livet mitt og er klar for større oppgaver.

Denne saken stod på trykk i Magasinet Velferd 3-2016. Klikk her for digital utgave av Velferd.

 
 
 

Velferdfakta

Helsebringende frivillighet

  • Formålet med besøkstjenesten i Oslo Røde Kors er å redusere ensomhet og øke sosial inkludering. Frivillige besøksvenner går på besøk til mennesker hjemme og i institusjoner.
  • Gjennom prosjektet «Helsebringende frivillighet» rekrutteres besøksvenner blant personer som går på ulike Nav-tiltak.
  • En bærende idé bak prosjektet er at det å engasjere seg i frivillig arbeid gir helsegevinst og bedrer muligheten til å komme inn på arbeidsmarkedet.
  • «Helsebringende frivillighet» er et samarbeid mellom Nav, Helseetaten i Oslo Kommune og besøkstjenesten i Oslo Røde Kors. Gjennom prosjektet samarbeider Røde Kors tett med Nav-kontorene i Oslo-bydelene Bjerke, Grorud, Nordstrand, Stovner og Østensjø. Prosjektet drives med økonomisk støtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.
blog comments powered by Disqus

Bestill abonnement på Velferd      Kjøp elektronisk utgave
| Mer
Levert av CustomPublish AS