21. mars 2023
Tekststørrelse
Kontrast

Sorter på:  
 

Tema: Aktuelt

Viser treff 1 til 20 av totalt 150 treff

– Vi ønsker å yte og ta ansvar

Da Adnan Abdul Ghani kom til Sverige som flyktning nektet han å slå seg til ro med en passiv tilværelse på asylmottak. I stedet mobil...
Les mer 2016-06-26

– Lokal kunnskap og erfaring går tapt

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til at små aktører med lang erfaring og kunnskap om det lokale arbeidsmarkedet forsvinner ut....
Les mer 2016-06-20

Vågeng får det som hun vil

Nav bør gjøre mer av den arbeidsrettede oppfølgingen selv, framfor å sette ut oppgavene til andre, sa Nav-sjef Sigrun Vågeng...
Les mer 2016-06-19

Mindre Nav-kritikk i pressen

Nav får langt flere positive enn negative oppslag i mediene. Og det var færre negative oppslag i 2015 enn året før, mens den positiv...
Les mer 2016-06-17

Ingen krav om faste ansettelser

I Rogaland har firmaet Din Utvikling kapret halvparten av markedet for Nav-tiltaket oppfølging. Selskapet baserer seg i stor grad på innleide ko...
Les mer 2016-06-12

– Truer mulighetene til et selvstendig liv

Regjeringen vurderer å overføre ansvar for formidling av hjelpemidler til kommunene. Det vil svekke funksjonshemmedes muligheter til å del...
Les mer 2016-06-09

Fordømmer trygdemisbruk – tar lettere på svart arbeid

Ni av ti nordmenn mener at trygdemisbruk er meget alvorlig. Bare én av tre mener det er like alvorlig å jobbe svart eller betale andre for svart...
Les mer 2016-06-08

Frykter vanskeligere arbeidsmarked for funksjonshemmede

Arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede er lavere i dag enn på begynnelsen av 2000-tallet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Økt ar...
Les mer 2016-05-27

Fra aktivitetsplikt til tiltaksplikt

Å snakke om aktivitetsplikt er populært. Men det vi trenger er tiltaksplikt for stat og kommune, ikke aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, ...
Les mer 2016-05-18

Åpner døra til arbeidslivet

Et samarbeidsprosjekt mellom Nav og Røde Kors fyller ut hullete CV-er og øker sjansen for å få folk ut i arbeid. Flere deltakere kn...
Les mer 2016-05-09

Studenter lærer gjennom å veilede

Studenter i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus har startet en uavhengig sosialrådgivning for folk i Oslo-området. – Man...
Les mer 2016-04-28

– En av de bedre julegavene jeg har fått

En alvorlig trafikkulykke sendte trailersjåfør Tore Olsen ut i langtidssykemelding med et ønske om å aldri havne bak rattet igjen. ...
Les mer 2016-04-22

Velferdsstaten styrker arbeidsmoralen

Frykten for at sjenerøse velferdsordninger svekker arbeidsmoralen er overdrevet. Arbeidsviljen og arbeidsdeltakelsen er høyest i land med sjene...
Les mer 2016-04-15

Nav kjøper tjenester for milliarder

Nav kjøpte tjenester fra mer enn 31 000 tiltaksarrangører i 2014. Prislappen var på drøyt 6,6 milliarder kroner. Flere av de ...
Les mer 2016-03-29

Nav-sjefen vil gjøre mer av jobben selv

Nav kjøper årlig inn tjenester for milliardbeløp fra eksterne aktører på velferdsfeltet. Men Nav kan få flere i jobb v...
Les mer 2016-03-21

– Jeg føler meg presset inn i uførhet

«Espen» (31) sliter med psykiske skader etter tjeneste i Afghanistan.  For å få utbetalt en særskilt krigsskadekompensasjo...
Les mer 2016-02-22

Midlertidighetens pris

Kursveiledere som jobber med AMO-kurs på oppdrag for NAV, opplever en lite forutsigbar arbeidssituasjon, preget av dugnadsånd og improvisasjon. D...
Les mer 2016-02-12

– Presser kursveiledere ut i utrygge jobber

Navs anbudssystem presser veiledere hos private kursleverandører ut i en utrygg situasjon med korte arbeidskontrakter, dårlige lønnsvilk&...
Les mer 2016-02-09

Kjøpmenn vil være faddere for flyktninger

Direktør Magnus Reitan vil bidra til at flyktninger på mottak kan få arbeidspraksis mens de venter på bosetting. – Vi kan ikke...
Les mer 2016-01-07

Trygdemilliarder til utlandet

Navs utbetaling av barnetrygd til barn i Polen er nesten fordoblet på tre år, og eksporten av barnetrygd til Litauen er mer enn tredoblet. Utenla...
Les mer 2015-12-14


Levert av CustomPublish AS