3. oktober 2022
Tekststørrelse
Kontrast
Loveleen Rihel Brenna

Jobbforalle-bloggen:

Språkbevissthet - når mangfold er den nye normalen

Skal sårbare grupper bli en styrke i det norske samfunnet, må vi akseptere og benytte oss av mangfoldet, skriver Loveleen Rihel Brenna i Seema AS.

GJENSIDIG SYMPATI: – Når jeg er ferdig på skolen vil jeg synge Ja, vi elsker for klassen min, og skrive en bok om afghanske kvinner, sier en takknemlig Shahzadeh. Her sammen med prosjektleder Toril Sundal Leirset (til venstre), og avdelingsleder Monica Fjerdingen.

Nytenkning i Levanger:

Får flyktningkvinner inn i arbeidslivet

I Levanger kombinerer de introduksjonsprogrammet for flyktninger, norskopplæring og fagopplæring. Slik finner flyktninger med liten eller ingen utdanning fra hjemlandet sin plass i det lokale arbeidslivet.

MANGE AKTØRER: Nav utbetalte penger til 31 399 tiltaksarrangører i 2014. Det betyr at det ikke gikk mer enn om lag 165 nordmenn på hver tiltaksarrangør som fikk penger fra Nav dette året.

Nav kjøper tjenester for milliarder

Nav kjøpte tjenester fra mer enn 31 000 tiltaksarrangører i 2014. Prislappen var på drøyt 6,6 milliarder kroner. Flere av de største tiltaksarrangørene eies av store private selskaper innen utdanning og bemanning.

OSLO 2016-02-11: NAV-direktør, arbeids- og velferdsdirekør, Sigrun Vågeng. FOTO: WERNER JUVIK

Nav-sjefen vil gjøre mer av jobben selv

Nav kjøper årlig inn tjenester for milliardbeløp fra eksterne aktører på velferdsfeltet. Men Nav kan få flere i jobb ved selv å ta over oppgaver som i dag settes ut til andre, mener arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

GJENSIDIG NYTTE: En grunntanke bak mentorprogrammet er at det skal være til nytte for begge parter. – Du har gitt meg andre perspektiver enn det jeg får gjennom kolleger og venner, sier mentor Morten Vabe til Seyran Khalili.

Mentorprogram til gjensidig nytte

Mentorprogrammet VS Humentor skal styrke mangfoldet i norske bedrifter gjennom å matche unge kvinner med flerkulturell bakgrunn med erfarne mentorer i næringslivet. Det har ført til inspirerende møter mellom Seyran Khalili og Morten Vabe. – Vi har begge lært mye, fastslår de.

STEMPLER UT: «Espen» opplever det som skamfullt å skulle stemple ut av arbeidslivet i en alder av drøyt tredve år. Som elitesoldat ar han vært sterkere fysisk og psykisk enn de fleste. Da er fallet ekstra høyt.

Afghanistan-veteran:

– Jeg føler meg presset inn i uførhet

«Espen» (31) sliter med psykiske skader etter tjeneste i Afghanistan.  For å få utbetalt en særskilt krigsskadekompensasjon på 5,8 millioner kroner, må han søke uførepensjon. Men han vil aller helst jobbe.

OPERASJONSSENTRAL: Nav må fungere som operasjonssentral for inkluderingsvillige arbeidsgivere som ikke har tid og krefter til å gå runden hos statlige etater med rare forkortelser, men som er villig til å bidra til økt integrering for store grupper, skriver Inger Lise Blyverket i Virke i dette blogginnlegget.

jobbforalle-bloggen:

NAV må bli en operasjonssentral

Bedrifter vil helt sikkert være dyktige til å få flyktninger i jobb. Men de må møte et NAV som kan være «ei dør inn» for inkluderingsvillige arbeidsgivere, skriver Lise Blyverket i hovedorganisasjonen Virke i jobbforalle-bloggen.

USIKKER JOBBSITUASJON: «Uansett hva som gjør at veilederne er villige til å stå i denne jobben er paradokset at de som skal få andre i jobb, selv ikke har noen arbeidssikkerhet», skriver Turid Eilertsen i denne kronikken.

Kronikk:

Midlertidighetens pris

Kursveiledere som jobber med AMO-kurs på oppdrag for NAV, opplever en lite forutsigbar arbeidssituasjon, preget av dugnadsånd og improvisasjon. De står i en prekær arbeidssituasjon med midlertidige kontrakter. Hva er det som motiverer dem til fortsatt å stå i jobben?

Print

Nav-kurs på anbud:

– Presser kursveiledere ut i utrygge jobber

Navs anbudssystem presser veiledere hos private kursleverandører ut i en utrygg situasjon med korte arbeidskontrakter, dårlige lønnsvilkår og begrensede velferdsrettigheter. Nav er med på å skape den nye klassen som kalles prekariatet, ifølge en studie av bransjen.

VIL JOBBE: «For å komme på jobb må gutten stå opp klokka fem hver morgen og skifte buss flere ganger. Jeg var sikker på at han ville nøle med å takke ja, forteller Ruben. Men det er ingen nøling. Gutten tar jobben. Tvert.»

jobbforalle-bloggen:

Å ville gjøre noe med livet sitt

Gutten er rusfri og vil tilbake til arbeidslivet. Han er utdannet rørlegger. Er det noen som tør satse på en slik kar? En som drømmer om å få seg jobb og et nytt liv?

SER IKKE MULIGHETENE: – Mange arbeidsgivere henger seg opp i fysiske begrensninger i stedet for å se mulighetene. Det skjer selv om de er på jakt etter de gode hodene, ikke de raskeste bena, sier Øyvind Arum, som selv er rullestolbruker.

Traineeprogram for funksjonshemmede:

– En døråpner inn i arbeidslivet

Øyvind Arum var med i det første traineeprogrammet for funksjonshemmede i staten for åtte år siden. – For meg ble det en døråpner, sier han. I høst startet et nytt program med 18 traineer i ulike statlige virksomheter.

VINN-VINN:  - Vi ønsker å gjøre en forskjell. Vi håper også at dette vil få folk til å handle hos oss, sier direktør Magnus Reitan.

Kjøpmenn vil være faddere for flyktninger

Direktør Magnus Reitan vil bidra til at flyktninger på mottak kan få arbeidspraksis mens de venter på bosetting. – Vi kan ikke sette integreringen på vent i måneder og år, mens de venter på å få starte sitt nye liv, sier Reitan, som starter fadderordning i sine butikker.

Levert av CustomPublish AS