29. januar 2023
Tekststørrelse
Kontrast
STOR SKEPSIS: Mange uttrykte skepsis til å overføre ansvar til kommunene da funksjonshemmedes organisasjoner inviterte til debatt om hjelpemiddelordningen. Fra venstre stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen (Høyre), stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Arbeiderpartiet), generalsekretær Arnt Holte i Norges Blindeforbund, stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) og spesialrådgiver Lars Ødegård i Norges Handikapforbund.
Foto: Øivind Fjeldstad

STOR SKEPSIS: Mange uttrykte skepsis til å overføre ansvar til kommunene da funksjonshemmedes organisasjoner inviterte til debatt om hjelpemiddelordningen. Fra venstre stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen (Høyre), stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Arbeiderpartiet), generalsekretær Arnt Holte i Norges Blindeforbund, stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) og spesialrådgiver Lars Ødegård i Norges Handikapforbund.

Organisasjoner advarer mot hjelpemiddel-reform:

– Truer mulighetene til et selvstendig liv

Regjeringen vurderer å overføre ansvar for formidling av hjelpemidler til kommunene. Det vil svekke funksjonshemmedes muligheter til å delta i samfunnet på lik linje med andre, advarer funksjonshemmedes organisasjoner.

I stortingsmeldingen om kommunereformen, som regjeringen la fram i mars i fjor, tas det til orde for at ansvaret for hjelpemidler i dagliglivet, såkalte basishjelpemidler, kan overføres fra staten til kommunene.

Forslaget har fått alarmklokkene til å ringe hos funksjonshemmedes organisasjoner.

«Dette omfatter så å si hele hjelpemiddelområdet og vil ramme funksjonshemmede hardt», fastslår Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Unge Funksjonshemmede og Norges Handikapforbund i et felles politisk notat om hjelpemiddelforvaltningen.

– Må ikke flyttes til kommune

I dag er det staten som har hovedansvaret for hjelpemiddelforvaltningen. Det skjer gjennom 18 hjelpemiddelsentraler som er underlagt Nav, og retten til hjelpemidler er forankret i folketrygdloven.

De tre organisasjonene advarer regjeringen mot å tukle med dagens ordning.

– Folketrygdens ansvar for hjelpemidler må ikke flyttes til kommunene. Tilgang til hjelpemidler skal ikke være avhengig av den enkelte kommunes økonomi. Det vil svekke funksjonshemmedes muligheter til å leve et aktivt og selvstendig liv, sa generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon da hun presenterte de tre organisasjonenes synspunkter på et frokostseminar 9. juni.

Elvestad fikk støtte fra spesialrådgiver Lars Ødegård i Norges Handikapforbund.

– Dagens system er kostnadseffektivt og brukertilfredsheten er høy. Kommunene er også fornøyd med oppfølgingen de får fra hjelpemiddelsentralene, påpekte han.

Dårlige erfaringer fra Danmark

Lars Ødegård er medlem av et ekspertutvalg regjeringen har nedsatt for å utrede hjelpemiddelpolitikken. Ansvarsfordelingen mellom stat og kommune er et viktig tema for utvalget.

Erfaringer fra Danmark viser at det er en dårlig idé å overføre ansvar fra staten til kommunene. Der har man gjort nettopp det, med svært negative konsekvenser, ifølge Ødegård.

– I Danmark ble den siste hjelpemiddelsentralen lagt ned i januar i år. Fagmiljøer forvitrer og tilbudet til brukerne blir dårligere. Det er en tap-tap-situasjon.

Skepsis blant politikere

Også blant politikere er det skepsis til å rokke ved hovedelementene i dagens ordning. Det viste en paneldebatt på frokostseminaret om hjelpemiddelordningen.

Representanter for Høyre, Arbeiderpartiet og SV deltok i debatten.

– Tilbudet om hjelpemidler skal være sømløst, tilgjengelig og gratis, fastslo stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen fra Høyre.

Hun slo fast at det ikke er aktuelt å overføre ansvar til små kommuner, men åpnet for at det kan stille seg annerledes dersom kommunereformen gir store, robuste kommuner.

– Men vi er ikke der nå, tilføyde hun.

– Dårlig egnet for kommunalt skjønn

– Erfaringene fra Danmark viser at dette går dårlig også i store kommuner, repliserte stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV.

– Jeg tror forslaget bunner i et ønske om å redusere statens utgifter. Men staten må ha ansvaret slik at tilbudet blir likt for alle og uavhengig av om man har råd til å betale egenandeler, sa Andersen.

Også stortingsrepresentant Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet advarte mot overføring av ansvar til kommunene.

– Vi mener dette hører hjemme på statlig nivå, med grunnlag i folketrygden. Dette er dårlig egnet for kommunalt skjønn.

Christoffersen viste til den høye brukertilfredsheten med dagens ordning.

– Vi bør merke oss at hele 80 prosent av brukerne er fornøyde. Det er vel nesten bare Vinmonopolet som skårer høyere enn hjelpemiddelsentralene, konstaterte hun.

Utvalget som utreder hjelpemiddelordningen, skal levere sin innstilling innen utgangen av året. Saken vil etter planen bli behandlet på Stortinget neste år.

 

blog comments powered by Disqus

Bestill abonnement på Velferd      Kjøp elektronisk utgave
| Mer
Levert av CustomPublish AS